Aktualności

Informacja dla organizacji pozarządowych

Drukuj
 
Przypominamy, że  do dnia 29.03.2019 r.  w ramach Otwartego Konkursu Ofert, organizacje pozarządowe  mogą składać do Urzędu Gminy w Kunicach  oferty na realizację  zadań publicznych w 2019 roku  z  Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Oferty można składać z zakresu:
- wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
- wypoczynku dzieci i młodzieży.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.kunice.pl w zakładce organizacje pozarządowe.
Wróć na początek strony