Gmina Kunice

Aktualności

Informacja - spis wyborców

 

Wójt Gminy Kunice informuje, że spis wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest udostępniony do wglądu  w Urzędzie Gminy, w pokoju nr 16, w dniach od 6 do 20 maja 2019 roku, w godzinach pracy urzędu.

    Udostępnianie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości osoby w spisie.

Wójt Gminy
Zdzisław Tersa