Gmina Kunice

Aktualności

01
marca

Odpady zebrane w Gminnym Punkcie Elektroodpadów położonym w sąsiedztwie Ośrodka Zdrowia w Kunicach przy ul. Staropolskiej 7A


Od czerwca 2018 roku zebraliśmy wspólnie:
- 35,26 kg baterii
- 9,18 kg zużytego sprzętu elektronicznego małogabarytowego (takiego jak telefony, ładowarki itd.)
- 4,06 kg żarówek
- 1,48 kg płyt cd

W 2019r. zebraliśmy dotychczas wspólnie:
- 36,78 kg baterii
- 10,43 kg zużytego sprzętu elektronicznego małogabarytowego (takiego jak telefony, ładowarki itd.)
- 6,41 kg żarówek
- 8,59 kg płyt cd

Szczególnie dużo było baterii, które z uwagi na szkodliwość dla środowiska mogłyby skazić olbrzymie obszary gruntu lub wody, gdyby się tam dostały.
Jeśli przyjmiemy że jedna bateria AA tzw. „paluszek” może skazić 1m3 gruntu, a jedna bateria waży średnio 23g, wychodzi że przez czas zbiórki zebraliśmy około 3132 sztuk baterii, które nie skaziły gruntu w ilości 3132 m3, w przypadku gdyby trafiły np. z pozostałymi odpadami na składowisko odpadów.
Jest to nasz wspólny sukces w trosce o środowisko.
Zachęcamy do jeszcze większego korzystania z punktu
28
lutego

Ogłoszenie o otwartym konkurcie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 2019 rokuWójt Gminy Kunice
ogłasza otwarty konkurs ofert
na wsparcie realizacji zadań publicznych 2019 roku z zakresu:

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kulktury i dziedzictwa narodowego,
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
- wypoczynku dzieci i młodzieży
28
lutego

Interpelacje i zapytania oraz imienny wykaz głosowania radnych - V Sesja Rady Gminy w Kunicach (27.02.2019)

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikImienny wykaz glosowania radnych169 kB
Pobierz załącznikInterpelacje i zapytania850 kB