Gmina Kunice

Gospodarka odpadami Nowe prawo odpadowe

Harmonogram odbioru odpadów obowiązujący od 1 czerwca 2019r.

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikKunice - Harmonogram162 kB

Odpady zebrane w Gminnym Punkcie Elektroodpadów

Odpady zebrane w Gminnym Punkcie Elektroodpadów położonym w sąsiedztwie Ośrodka Zdrowia w Kunicach przy ul. Staropolskiej 7A

Od czerwca 2018 roku zebraliśmy wspólnie:
- 35,26 kg baterii
- 9,18 kg zużytego sprzętu elektronicznego małogabarytowego (takiego jak telefony, ładowarki itd.)
- 4,06 kg żarówek
- 1,48 kg płyt cd
W 2019r. zebraliśmy dotychczas wspólnie:
- 36,78 kg baterii
- 10,43 kg zużytego sprzętu elektronicznego małogabarytowego (takiego jak telefony, ładowarki itd.)
- 6,41 kg żarówek
- 8,59 kg płyt cd

Szczególnie dużo było baterii, które z uwagi na szkodliwość dla środowiska mogłyby skazić olbrzymie obszary gruntu lub wody, gdyby się tam dostały.
Jeśli przyjmiemy że jedna bateria AA tzw. „paluszek” może skazić 1m3 gruntu, a jedna bateria waży średnio 23g, wychodzi że przez czas zbiórki zebraliśmy około 3132 sztuk baterii, które nie skaziły gruntu w ilości 3132 m3, w przypadku gdyby trafiły np. z pozostałymi odpadami na składowisko odpadów.
Jest to nasz wspólny sukces w trosce o środowisko.
Zachęcamy do jeszcze większego korzystania z punktu


Brak odbioru popiołu

Z uwagi na brak odbioru POPIOŁU od miesiącach od  IV do IX prosimy o jego gromadzenie razem z odpadami zmieszanymi. Popiół można gromadzić w workach. Termin odbioru tak jak odpadów zmieszanych. Od października wraca selektywna zbiórka popiołu.

Akcyjna zbiórka odpadów KWIECIEŃ 2019

akcyjna 2019

Harmonogram odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikHarmonogram 2019169 kB

Informacja- odbiór "żywych" choinek

Informujemy, że zgodnie z informacją otrzymaną od firmy odbierającej i zagospodarowującej odpady niepotrzebne „żywe” choinki należy wystawiać w dniu odbioru bioodpadów z brązowego pojemnika w dwóch formach:

  • małe choinki w całości
  • duże pocięte na kawałki

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych obowiązujący od 1 stycznia 2019r

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikHarmonogram - 201917 kB

Gmina Kunice została laureatem Pucharu Recyklingu w kategorii „edukacja recyklingowa” debiut roku.

Wręczenie nagród odbyło się 29 listopada 2018r. w Warszawie.
Jak informują organizatorzy: Konkurs o Puchar Recyklingu jest organizowany od 2000 roku i jest jedynym w Polsce przedsięwzięciem, które w sposób kompleksowy ocenia selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne w tym zakresie.

Konkurs jest skierowany zarówno dla gmin, jak i przedsiębiorstw, które zajmują się zbiórką i zagospodarowaniem odpadów. Do konkursu mogą przystąpić także placówki i organizacje takie jak: szkoły, organizacje pozarządowe, parki narodowe i krajobrazowe oraz centra edukacji ekologicznej.

W przypadku gmin i przedsiębiorstw komisja konkursowa ocenia poziomy odzysku poszczególnych frakcji odpadów oraz działania edukacyjne. Podmioty te walczą o nagrody główne, którymi są Puchary Recyklingu, a także o nagrody za wyniki we frakcjach. Z kolei placówki i organizacje konkurują tylko w zakresie prowadzonej ekoedukacji.
Każdego roku finał konkursu odbywa się podczas prestiżowego Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON Environment, który w 2018 roku odbędzie się w Warszawie.
Konkurs jest organizowany przez miesięcznik „Przegląd Komunalny”, najbardziej poczytne i rozpoznawalne czasopismo łączące administrację rządową i samorządową z branżą komunalną i ochroną środowiska.

„W cieniu lip na szlaku św. Jakuba” - sadzenie drzew


Informujemy, że rozpoczęto nasadzenia 22 sztuk drzew lip z gatunku Tlilia cordata w miejscowości Ziemnice wzdłuż ścieżki rowerowej w ramach podtrzymania trwałości projektu przeprowadzonego z Fundację ekologiczną Zielona Akcja z Legnicy. Projekt nosił nazwę „w cieniu lip na szlaku św. Jakuba”.
Projekt polegał na nasadzeniu pasa zadrzewień i utworzeniu kilku obkrajkowych zbiorowisk zakrzewień wzdłuż drogi łączącej Legnicę z wsią Ziemnice (aleja lip wzdłuż ścieżki biegnącej do Ziemnic) oraz bezpośrednio we wsi Grzybiany (wzdłuż ul. Legnickiej oraz na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego). Był realizowany w sąsiedztwie rezerwatu Jezioro Koskowickie oraz na przebiegu trasy św. Jakuba – via regia, biegnącej dalej w kierunku Wrocławia.

Celami inicjatywy było:
- stworzenie naturalnego pasa buforowego pomiędzy drogą, osiedlem i polami uprawnymi, który zmniejsza zanieczyszczenie powietrza, hałasu oraz zmniejsza spływy z powierzchni ciągu pieszo-rowerowego w Ziemnicach,
- utworzenie zadrzewień, zakrzaczeń i łąki kwietnej w formie korytarza ekologicznego dla ptaków przelotnych, które korzystają z bazy pokarmowej na jeziorze Koskowickim oraz dla drobnych ssaków, nietoperzy oraz owadów zapylających,- podniesienie walorów krajobrazowych i rekreacyjnych dla osób korzystających ze ścieżki pieszo-rowerowej, która stanowi ważny element poprawiający jakość życia i przeciwdziała presji zwartej zabudowy osiedla,
- edukacja ekologiczna mieszkańców gminy oraz pozostałych użytkowników ścieżki w Ziemnicach – kompleksu w Grzybianach w zakresie roli i znaczenia zadrzewienia i środowiska dla owadów zapylających,
- wzbogacenie szlaku via Regia biegnącego wzdłuż drogi Legnica – Grzybiany w kierunku Wrocławia, - współpraca i integracja mieszkańców.

Rzeczowy charakter inicjatywy obejmował:
nasadzenie 180 drzew – lip wraz z palikami, osłonkami,
nasadzenie 120 krzewów,
wysianie łąki kwietnej o powierzchni około 100 m2,
wykonanie 2 tablic edukacyjnych (po jednej dla każdej z wsi)

Punkt całodobowego odbioru śmieci


Od 13 czerwca 2018r. mieszkańcy Gmina Kunice mają możliwość całodobowego pozbywania się śmieci takich jak PŁYT CD, TONERÓW, DROBNEJ ELEKTRONIKI, BATERII oraz ŻARÓWEK bez potrzeby wożenia np. do sklepów przyjmujących baterie w Legnicy.

Punkt zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka Zdrowia w Kunicach przy ul. Staropolskiej 7A

Przez 4 miesiące jego funkcjonowania zebraliśmy wspólnie:
- 35,26 kg baterii
- 9,18 kg zużytego sprzętu elektronicznego małogabarytowego (takiego jak telefony, ładowarki itd.)
- 4,06 kg żarówek
- 1,48 kg płyt cd

Szczególnie dużo było baterii, które z uwagi na szkodliwość dla środowiska mogłyby skazić olbrzymie obszary gruntu lub wody, gdyby się tam dostały.
Jedna mała bateria guzikowa może skazić 1m3 gruntu i zatruć aż 400 litrów wody.

Jest to nasz wspólny sukces w trosce o środowisko.
Zachęcamy do jeszcze większego korzystania z punktu

punkt

Zbiórka akcyjna odpadów komunalnych październik 2018

 
Dnia 8 Miłogostowice i Pątnów Legnicki
Dnia 9 Bieniowice i Szczytniki nad Kaczawą
Dnia 10 Szczytniki Małe, Spalona w części
Dnia 11 Spalona pozstała część i Golanka Górna
Dnia 12 Ziemnice
Dnia 22 Grzybiany i Piotrówek
Dnia 23 Jaśkowice Legnickie
Dnia 24 Rosochata
Dnia 25 i 26 Kunice
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikZbiórka akcyjna PAŹDZIERNIK 2018535 kB

Zbiórka akcyjnaW ramach planowanej zbiórki akcyjnej odpadów w październiku 2018r. odbierane będą Baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony od samochodów osobowych, chemikalia, odzież, lampy fluorescencyjne, meble i odpady wielkogabarytowe, budowlane.

Prosimy pamiętać, że Odpady należy wystawić do godziny 07:00,

Płyny i chemikalia – będą odbierane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach, wszystkie odpady muszą być przygotowane do ręcznego załadunku (tj. gruz w workach odpornych na rozerwanie etc.), Odbieramy odpady wyłącznie z gospodarstw domowych, Odpady budowlane i rozbiórkowe są obierane w limicie do 200 kg.

Harmonogram zbiórki akcyjnej PAŹDZIERNIK 2018


8.10.2018
MIŁOGOSTOWICE, PĄTNÓW LEGNICKI.
9.10.2018 BIENIOWICE, SZCZYTNIKI NAD KACZAWĄ.
10.10.2018 SZCZYTNIKI MAŁE, SPALONA: ul.: Akacjowa, Leśna, Krótka, Rybińska, Poprzeczna, Kresowiaków, Plażowa, Młyńska, Okrężna.
11.10.2018 GOLANKA GÓRNA, SPALONA ul.: Legnicka, Wierzbowa, Cisowa, Dębowa, Klonowa, Świerkowa, Modrzewiowa, Sosnowa, Morelowa, Brzozowa, Lwowska, Mołodyłowska, Spacerowa, Lipowa, Jaśkowicka, Dawidowska, Zielona, Różana.

12.10.2018 ZIEMNICE.
22.10.2018 GRZYBIANY, PIOTRÓWEK.
23.10.2018 JAŚKOWICE LEGNICKIE.
24.10.2018 ROSOCHATA.
25.10.2018 KUNICE : ul.:
Innowacyjna, Makowa, Zefirowa, Kapitańska, Regatowa, Księżycowa, Pogodna, Wioślarska, Żeglarska, Tęczowa, Jachtowa, Bosmańska, Marynarska, Lazurowa, Czarna, Fiołkowa, Plażowa, Rumiankowa, Jarzębinowa, Polna, Wiśniowa, Morelowa, Cicha, Gwarna, Rolnicza, Sadowa, Okrężna, Działkowa, Piwna, Ceramiczna.

26.10.2018 KUNICE
ul.:
Legnicka, Staropolska, Przeskok, Ciepła, Słoneczna, Zimna, Kolejowa, Przedszkolna, Łączna, Krótka, Szafirowa, Opalowa, Bursztynowa, 11 Listopada, M. Drzymały, H. Kołłątaja, W. Witosa, W. Grabskiego, A. Głowackiego, Sportowa, 3 Maja, T. Kościuszki, Szmaragdowa, Diamentowa, Rubinowa, Agatowa, Nowowiejska, J. Kilińskiego, S. Okrzei, S. Staszica, Kosynierów, Kasztelańska, Racławicka, Miodowa, Cisowa, Ogrodowa, Hetmańska.

Informacja w zakresie zmian w harmonogramie mycia i dezynfekcji pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikHarmonogram494 kB

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

W ramach pomocy mieszkańcom w usuwaniu azbestu Gmina Kunice pozyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Zgodnie z Uchwałą Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie zatytułowane „Usuwanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kunice” wartość zadania na dzień przyznania dotacji wynosi 7.338,48 zł. Ilość dotacji jest każdorazowo zależna od ilości chętnych właścicieli nieruchomości, którzy chcą usunąć wyroby zawierające azbest. W związku z powyższym zapraszamy wszystkich chętnych do kontaktu w przyszłych projektach.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”
Strona internetowa WFOŚiGW we Wrocławiu – www.wfosigw.wroclaw.pl

Harmonogram mycia i dezynfekcji pojemników 2018

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikHarmonogram mycia i dezynfekcji pojemników28 kB

Gminny Punkt ElektroodpadówOd dnia dzisiejszego mieszkańcy Gmina Kunice mają możliwość całodobowego pozbywania się śmieci takich jak PŁYT CD, TONERÓW, DROBNEJ ELEKTRONIKI, BATERII oraz ŻARÓWEK w Gminnym Punkcie Elektroodpadów znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka Zdrowia w Kunicach mieszczącego się przy ul. Staropolskiej 7A. Zapraszamy do korzystania.

IMG 20180613 103109

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny


Użytkownik sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt, za którego uważa się:

1. Prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, punkt skupu złomu lub zakład przetwarzania,
2. Gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
3. Prowadzącego punkt serwisowy,
4. Sprzedawcę detalicznego i sprzedawcę hurtowego.

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym nakłada na zbierających sprzęt obowiązek złożenia, przed rozpoczęciem działalności, do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie wniosku o wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt (GIOŚ nadaje wnioskodawcy numer rejestrowy, a rejestr jest dostępny na stronie: Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Ponadto prowadzący punkt zbierania zużytego sprzętu ( za wyjątkiem prowadzących punkt serwisowy i sprzedawcy detalicznego i hurtowego) mają obowiązek przekazania Wójtowi Gminy Kunice w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności, informacji zawierającej: firmę albo imię i nazwisko, adres siedziby i adresy punktów zbierania zużytego sprzętu, w tym punktów sprzedaży sprzętu. W przypadku zmiany w/w danych lub zakończenia działalności zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany poinformować o tym Wójta Gminy Kunice, w terminie 30 dni od dnia nastąpienia zmiany lub trwałego zaprzestania wykonywania działalności.

Natomiast prowadzący punkt serwisowy i sprzedawca detaliczny i hurtowy w zakresie zbierania odpadów wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.12.2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności, zgodnie z art.235 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, podlega obowiązkowi wpisu do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.

Rejestr prowadzony przez Głównego Dyrektora Ochrony Środowiska można znaleźć na stronie: http://rzseie.gios.gov.pl


Podmioty prowadzące punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w skrócie ZSEiE) pochodzącego z gospodarstw domowych:
• Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Nowodworska 60,
59-220 Legnica. Nr rejestrowy E0000591Z.
• REMONDIS Legnica Sp. z o.o., ul. Legnicka 14, 59-216 Kunice. Nr rejestrowy E0005548Z.
• P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o., ul. Św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław, O/Nysa, ul. Morcinka 66e, 48-303 Nysa. Firma Komunalnik Sp. z o.o. w ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminą Kunice, prowadzi tzw. akcyjne zbiórki dwa razy w roku lub na zlecenie telefoniczne po wcześniejszym umówieniu terminu.
• KGHM Metraco Spółka Akcyjna. Nr rejestrowy E0009045Z.
• 3MD Recycling Sp. z o. o. Nr rejestrowy E0017019ZRBP.
• Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Józef Ślęzak. Nr rejestrowy E0018166Z.
• GRANMET Tadeusz Kondak. Nr rejestrowy E0022623Z.
• PPHU Ekoprod s.c., Koskowice 72, 59-241 Legnickie Pole.

Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 9e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podajemy wykaz zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.
Zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Informacja w zakresie miejsc zagospodarowywania przed podmioty odbierające odpady komunalne

Informacja w zakresie miejsc zagospodarowywania przed podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Podmiot świadczący usługi na terenie Gminy Kunice przekazuje odebrane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odpowiednio do Instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Legnicy ul. Rzeszotarska 59-220 Legnica, Instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów (kompostownia) ul. Rzeszotarska 59-220 Legnica.

Wykaz RIPOK przyjmujących poszczególne kategorie odpadów określa Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego - adres strony internetowej: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,29360,idmp,293,r,r

Obwieszczenie Wójta Gminy Kunice

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kunice na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikDokumenty3563 kB

Przesunięty odbiór popiołu

Z uwagi na małe ilości popiołu odbieranego obecnie od mieszkańców odbiór zaplanowany dnia 22.05.2018 w miejscowościach Pątnów Legnicki, Miłogostowice, Bieniowice, Szczytniki nad Kaczawą został przesunięty na 23.05.2018


Podkategorie