Gmina Kunice

Gospodarka odpadami Nowe prawo odpadowe

Zmiana wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Poniżej uchwały, które kształtują obecnie tzw. „system śmieciowy”
 
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej obowiązujące od 1 stycznia 2018r.

Miesięczna stawka opłaty przy segregowaniu śmieci
12,50 zł
Miesięczna stawka opłaty przy braku segregowania śmieci
26,00 zł
 
Jakie przysługują zwolennika z opłaty:
Zwalnia się w wysokości 100% z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2016r., poz. 785) mających na utrzymaniu pięcioro dzieci i więcej i zobowiązały się do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Na jaki numer konta ?
Bank Spółdzielczy O/Kunice numer 97 8649 1028 2001 0000 0228 0003

 
 
W zabudowie jednorodzinnej deklaracje składają właściciele tych nieruchomości indywidualnie, natomiast w zabudowie wielorodzinnej – wspólnoty (a w ich imieniu zarządcy nieruchomości) i spółdzielnie mieszkaniowe.

Informacja w zakresie osiągniętych poziomów recyklingu

Osiągnięte poziomy recyklingu przez Gminę Kunice:
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikPoziomy recyklingu 2017126 kB

Informacja - odbiór śmieci

Odbiór śmieci z pojemnika żółtego zaplanowany dnia 28.04 w miejscowościach Ziemnice, Grzybiany, Rosochata, Piotrówek zostanie przesunięty o dzień wcześniej tj. na dzień 27.04. piątek.

Za utrudnienia przepraszamy.

Akcyjna zbiórka odpadów - marzec 2018


W dniach 13-15 i 26-27 marca 2018 odbędzie się zbiórka akcyjna odpadów. 
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikHarmonogram - marzec 2018201 kB

Zbiórka choinek - styczeń/luty 2018 r.

Zbiórka choinek odbędzie się wraz z ostatnią w styczniu zbiórką odpadów biodegradowalnych:

  • dnia 29 stycznia 2018r. - Ziemnice, Grzybiany, Rosochata, Piotrówek
  • dnia 30 stycznia 2018r. - Szczytniki nad Kaczawą, Miłogostowice, Pątnów Legnicki, Bieniowice
  • dnia 31 stycznia 2018r. - Szczytniki Małe, Spalona, Górna, Jaśkowice Legnickie
  • 1 lutego 2018r. - Kunice

Worki na szkło, papier i makulaturę

Od 1 stycznia 2018r. zaczęliśmy dostarczać worki na szkło, papier i makulaturę. Segregujemy także popiół z palenisk domowych, który jest odbierany osobno w workach. Worki dostarcza firma zajmująca się odbiorem śmieci z Państwa nieruchomości. Przy każdym odbiorze worki zostaną zastąpione kolejnymi.
Zapraszamy także do Urzędu Gmina Kunice po odbiór osobisty.

Worki na szkło, papier i makulaturę

Informacja w zakresie zmian w odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych od 2018r.

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikInformacja763 kB

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych obowiązujący od 1 stycznia 2018r.

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikHarmonogram odbioru odpadów180 kB

Przekazywanie wystudzonego popiołuNa dobre zaczął się sezon grzewczy w naszej gminie. Przypominamy, że mieszkańcy mają możliwość przekazywania wystudzonego popiołu osobno w specjalnych workach.
Wspomniane worki można otrzymać od załogi śmieciarki (także przez pozostawienie kartki o zapotrzebowaniu na pojemniku lub w innym widocznym miejscu dla firmy odbierającej śmieci), u sołtysów poszczególnych miejscowości oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Kunicach. Osobne zbieranie popiołu w workach jest praktyczne z tego względu, że pojemnik na odpady zmieszane oraz śmieciarki nie ulegają zanieczyszczeniu. Prosimy pamiętać o tym, żeby popiół zawsze był zimny przed wystawieniem do odbioru.

Informacja


Z uwagi na zgłoszoną awarię pojazdu odbierającego odpady biodegradowalne przez firmę obsługującą Gminę, w bieżącym tygodniu nastąpią 1-2 dniowe przesunięcia na poszczególnych rejonach. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Informacja o terminie planowanego mycia i dezynfekcji pojemników

Informacja o terminie planowanego mycia i dezynfekcji pojemników

Termin realizacji usługiRodzaj pojemników
28.08.2017 – 1.09.2017 Pojemniki na odpady zmieszane
28.08.2017 – 30.09.2017 Pojemniki na odpady biodegradowalne
21.08.2017 – 24.08.2017 Pojemniki na odpady selektywne

Obwieszczenie o naborze wniosków o dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kunice w 2017r.

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikObwieszczenie393 kB

Poziomy recyklingu 2017

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikPoziomy recyklingu 2017125 kB

Obwieszczenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kunice w 2017r.

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikObwieszczenie388 kB

Akcyjna zbiórka odpadów KWIECIEŃ 2017

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikAkcyjna zbiórka KWIECIEŃ 2017493 kB

Zmiana harmonogramu odbioru śmieci z terenu gminy KuniceInformujemy, że od lutego 2017 zmianie ulega harmonogram odbioru śmieci z terenu gminy Kunice. Zmianie ulegają terminy odbioru bioodpadów - pojemnik brązowy oraz zostaje wprowadzona nowa frakcja - popioły z palenisk domowych. Pozostałe terminy dotyczące odpadów zmieszanych (niesegregowanych - pojemnik czarny, grafitowy, szary) oraz segregowanych (pojemnik żółty) nie ulegają zmianie.

W wersji pilotażowej popiół będzie odbierany z worków, które dostarczy firma świadcząca usługę odbioru śmieci. Zapotrzebowanie na worki proszę zgłaszać bezpośrednio do firmy tel. 774330682 lub gminy tel. 768575322 wew. 49, pracownikom odbierającym śmieci lub w inny dostępny sposób.

Nowy harmonogram do pobrania poniżej.


Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikHarmonogram od lutego 2017r.170 kB

Obwieszczenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kunice w 2017r.

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikObwieszczenie394 kB

Zbiórka choinekInformujemy, że 4 lutego (w sobotę) na terenie gminy Kunice odbędzie się zbiórka niepotrzebnych choinek.
Zbiórka odbędzie się bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych, tj. z posesji budynków jednorodzinnych oraz z budynków wielorodzinnych.
Choinki należy wystawić danego dnia do godziny 7.00
W przypadku dodatkowych informacji, zgłoszenia swojej nieruchomości do odbioru, proszę dzwonić bezpośrednio na infolinię firmy Komunalnik Sp. z o.o. numer telefonu: 
77/43 30 682.

Informacja


Informujemy, że firma świadcząca usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości tj. Komunalnik Sp. z o.o. mająca siedzibę przy ul. Św. Jerzego 1a, 50-518 Wrocław O/Nysa, ul. Morcinka 66e, 48-303 Nysa uruchomiła infolinię dla mieszkańców w sprawie informacji o aktualnym harmonogramie odbioru śmieci, zasad segregacji, reklamacji dotyczących odbioru oraz innym informacji.
Numer na infolinię – 77 433 06 82.
W powyższych sprawach prosimy kontaktować się bezpośrednio z firmą Komunalnik Sp. z o.o.

Informacja w zakresie pojemników do gromadzenia odpadów

Informujemy, że dotychczasowa firma świadcząca usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych tj. REMONDIS Legnica Sp. z o.o. mająca siedzibę przy ul. Legnickiej 14, 59-216 Kunice, w dniach 30 i 31 grudnia tj. piątek oraz sobota będzie zbierała pojemniki dostawione w 2016r. Nowa firma tj. Komunalnik Sp. z o.o. mająca siedzibę przy ul. Św. Jerzego 1a, 50-518 Wrocław O/Nysa, ul. Morcinka 66e 48-303 Nysa rozpocznie usługę odbioru odpadów od stycznia 2017r. i dostarczy w zamian brakujące pojemniki.

Dotyczy to wyłącznie niektórych z nieruchomości, w związku z tym w przypadku wątpliwości czy Państwa pojemniki będą zbierane prosimy o kontakt z Urzędem – tel. 76 8575322 wew. 49

Podkategorie