Gmina Kunice

Zbiorniki bezodpływowe

Wykaz podmiotów

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych z nieruchomości położonych na terenie gminy Kunice, wydawanego na postawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikwykaz podmiotów82 kB