Gmina Kunice

Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg

 

Informacja w zakresie zimowego utrzymania dróg będących w administracji Gminy Kunice w sezonie zimowym 2016/2017.

W sezonie zimowym 2016/2017 zadanie zimowego utrzymania dróg będących w administracji Gminy Kunice zostało zlecone na zewnątrz dla dwóch podmiotów gospodarczych.

1. Firma BERYS Wiesław Bernacki , ul. Rolnicza 7, 59-216 Kunice
Kontakt tel. Wiesław Bernacki : 665226546

Obszar działania Firmy Berys obejmuje odśnieżanie i posypywanie mieszanką soli z piaskiem dróg w rejonie obszarowym :
a) nr II - dróg gminnych i wewnętrznych na terenie sołectw: Kunice, Spalona, Szczytniki Małe, Golanka Górna – łącznie około 25 km ( wszystkie drogi w zwartej zabudowie miejscowości ) .
b) nr III - dróg gminnych i wewnętrznych na terenie sołectw: Ziemnice, Grzybiany, Jaśkowice Legnickie, Rosochata, Piotrówek, - łącznie około 25 km ( wszystkie drogi w zwartej zabudowie miejscowości ).

2. Firma BUZUN Dorota Łozińska , Szczytniki Nad Kaczawą , 59-216 Kunice
Kontakt tel. Stanisław Łoziński : 669670253

1. Zamówienie obejmuje odśnieżanie i posypywanie mieszanką soli z piaskiem dróg w rejonie obszarowym :
nr I - dróg gminnych i wewnętrznych na terenie sołectw: Bieniowice, Szczytniki Nad Kaczawą, Pątnów Legnicki, Miłogostowice - około 15 km ( wszystkie drogi w zwartej zabudowie miejscowości).