Gmina Kunice

Informacje o Gminie

Przewodnik po Gminie

Gmina w liczbach

 • Powierzchnia: 9 266 ha
 • Liczba mieszkańców na 31. 12. 2014: 6105
 • Budżet na dzień 01 stycznia 2017r. :
  Dochody 29.589.067,40 zł,
  Wydatki 29.913.017,40 zł
  Przychody 1.640.950,00 zł
  Rozchody 1.317.000,00 zł
  Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy –
  2.211,89 zł
  (stan na 31.12.2015r.)
 • Liczba sołectw: 13
 • Bonitacja gleb:
  • grunty orne: 5062 ha
  • łąki: 590 ha
  • pastwiska: 699 ha
  • użytki rolne razem - 73.36 %
  • lasy i grunty leśne - 1526 ha - 16.46%
  • wody stojące - 292 ha - 3.15%

Czytaj więcej: Przewodnik po Gminie

Plany rozwojowe


Szanse na rozwój gmina widzi w swoim położeniu i walorach przyrodniczych: bliskość Legnicy oraz fakt posiadania na terenie gminy dużych, czystych zbiorników wodnych pretenduje Kunice do roli miejscowości, w której można zamieszkać i wypocząć z dala od wielkomiejskiego zgiełku i zanieczyszczeń.

Priorytetowym celem gminy jest wykonanie pełnej infrastruktury technicznej na terenach nowopowstałych osiedli mieszkaniowych, co zachęci potencjalnych inwestorów do zamieszkania na naszym terenie i będzie sprzyjało rozwojowi drobnej wytwórczości oraz powstawaniu większych zakładów produkcyjnych.

Studium kierunków i uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy Kunice przewiduje w każdej miejscowości tereny pod rozwój sektora usługowego i nieuciążliwych gałęzi przemysłu. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Kunice (w zakładce "zagospodarowanie przestrzenne") zawierają część tekstową i graficzną obszarów objętych planem.
 

Nasze osiągnięcia

 

Efekty działań podejmowanych przez gminę codziennie doceniają jej mieszkańcy. Są one widoczne również na zewnątrz - w kraju i regionie. A widać je najlepiej po nagrodach i wyróżnieniach, które dotychczas otrzymała gmina.

alt

Czytaj więcej: Nasze osiągnięcia

Rys historyczny


Bogactwo historii tego rejonu dokumentują nieliczne zbadane już świadectwa przeszłości, jak np. cmentarzysko z okresu halsztackiego kultury łużyckiej (IX-VII wiek p.n.e.) na pd. - zach. od Kunic oraz pozostałości po grodzie obronnym z tego samego okresu, które odkryte zostały po północnej stronie Jeziora Kunickiego, w odległości ok. 2 km od wsi. Grodzisko założone zostało na dawnej wyspie, jednak jego ślady odnaleziono na niewielkim wzniesieniu lądu stałego. Nie może to dziwić przy uwzględnieniu faktu naturalnego, a więc powolnego zaniku jezior. Wiadomo, iż pierwotna powierzchnia Jeziora Kunickiego była półtora razy większa od obecnej zaś Jezioro Jaśkowickie zmniejszyło się dwukrotnie. Okres intensywnego osadnictwa słowiańskiego na Pojezierzu Kunickim przypadł na VIII w., znacznie wyprzedzając czasy osadnictwa niemieckiego (XIII-XIV wiek) i towarzyszącą mu lokalizację istniejących wsi na prawie niemieckim. Pierwsze zachowane na piśmie wzmianki o Kunicach pochodzą z 1318 roku.

Czytaj więcej: Rys historyczny

Miasta partnerskie


Pod względem administracyjnym gmina Kunice należy do powiatu ziemskiego Legnica, a graniczy z gminami: Miłkowice, Lubin, Prochowice, Ruja, Legnickie Pole oraz gminą miejską Legnica.

Czytaj więcej: Miasta partnerskie

Herb Gminy Kunice


Herb Gminy Kunice został ukształtowany w tarczy ozdobnej  - kartuszu , którego to forma określona w  kamieniu , jest ukazana w prawej  części profilowanego gotyckiego obramienia portalu z drzwiami wejściowymi  do kruchty - przy północnej elewacji gotyckiego kościoła w Rosochatej .W kartuszu jest wpisane poprzez odkucie w kamieniu godło znane swą   formą /wizerunkiem , obrazem / jeszcze  w średniowieczu i jest wpisane jako herb wspólny dla narodów Polskiego i Niemieckiego . W Polsce znane jest  to godło pod nazwą Kotwic  /Kotwicz/ i Niesiecki  wyprowadza ten herb jako napływowy od narodów niemiecko- języcznych - poprzez  Śląsk - do Polski. J.Szymański w swym herbarzu   - tylko określa ten herb.

Ta forma odkuta w kamieniu jest ze wszystkich wszech miar zasługująca na stworzenie kanwy dla kształtowania herbu Gminy Kunice . Oczywiście w wielu kościołach na terenie gminy znajduje się nad podziw wiele herbów  we wnętrzach i przy nagrobkach omawianych także we współczesnych polskich herbarzach /s.Górzyński i  J.Kochanowski -  Herby  Szlachty  Polskiej /  jednak , że są to elementy reminiscencyjne - gdy herb Kotwic jest także wspólny rodowi Porschitz - co ma poważne znaczenie przy określaniu pewnych kręgów kulturowych - tak ważnych dla dzisiejszego  obszaru  gminy .

Szukając dalej , mogę powołać się na pracę T.Kazaczowskiego /Kościoły Parafialne na Śląsku w XIII wieku wydane przez IHA,STPW - Wrocław / --  która to praca wskazuje na dwa najstarsze obiekty w obszarze dzisiejszej Gminy Kunice.  Są to - w Bieniowicach kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny - lecz pierwotna budowla jest nieznana .

Następny obiekt przebudowany u końca XIX wieku .Dzisiejsza budowla ceglana z końca XIX wieku  zawiera w sobie  nieoczekiwane kamienne elementy . Za głównym ołtarzem piękna , rzeźbiona w kamieniu płyta schyłkowego  gotyku - natomiast w dwóch magazynkach po obu stronach kruchty u wejścia do kościoła /z wejściami od nawy bocznej/ - piękne późnorenesansowe nagrobki  męża , niewiasty i dziecka - opatrzone zespołem herbów . Jest to chyba to co pozostało z dawnego budynku kościoła bieniowickiego .      
Wiemy , że lokacja wsi BYNOWYC na prawie niemieckim nastąpiła w 1279 roku na obszarze 40 łanów /SR,nr1618/.
Wiemy , że w roku 1292 Henryk darowuje rycerzowi THEMO wieś Bynowiz koło Legnicy z sołectwem i prawem patronatu kościoła /SR , nr 2242/.H.LUTSCH datuje średniowieczną budowlę kościoła na wiek piętnasty . Ale to nie materiał dla herbu gminy ...


Istnieje natomiast bardzo piękny kościół we wsi Spalona z wieżą w konstrukcji z drewna - o pięknym wnętrzu ze sztukateriami odwzorowującymi także herby / w tym herb rodu Rothkirche występujący zarówno w Chojnowie w gminie  - w miejscowości Niedźwiedzice jak i w tryptyku  - w skrzydle - zwanym bernardyńskim , z Wrocławia  -  dziś zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie .Kościół w Spalonej jest poświadczony już w 1287 roku /SR, - nr 2003/ - z tym , że pierwotna budowla tego kościoła jest nieznana , natomiast H.Lutsch określa średniowieczny  kościół jako późnogotycki./ - H.Lutsch , III, s.261/. Także inne jest jego dzisiejsze  wezwanie ... --- .Pierwszy  kościół był pod wezwaniem świętej Jadwigi - księżnej śląskiej żony jednego z największych Piastów na Śląsku  - Henryka I Brodatego  - a matki Henryka II Pobożnego /poległego w 1241 roku pod Legnicą w walce z Mongołami /.

I tu jakby naturalnym działaniem jest kształtowanie koncepcji wprowadzenia wizerunku Św. Jadwigi do herbu gminy . Najwcześniejszy i niemal rodzimy - to przedstawienie Jadwigi z Kodeksu Lubińskiego fundacji  księcia  legnicko - brzeskiego Ludwika I , który to w połowie czternastego   wieku pisał na przedmieściu  Lubina -  Mikołaj Pruzio. I ten wizerunek został przyjęty przez Radę i Zarząd Gminy Kunice .
Tak więc herb Gminy Kunice powstał w kartuszu ze wsi Rosochata - umieszczonym na naczelnym miejscu - w północnej elewacji .  Kartusz ten - tarcza - została podzielona w słup / co znaczy przedzielona pionowo przez pół/. Pola tarczy rozpatrujemy stojąc za tarczą i z tej pozycji co jest po prawej stronie /lewej dla stojącego przed   tarczą/ - jest w prawym polu tarczy a co jest po lewej stronie stojąc za tarczą /prawej stojąc przed tarczą/ - jest w lewym polu tarczy .
Podział tarczy w słup powoduje podzielenie tarczy na dwa pola .
W prawy polu tarczy barwy złota znajduje się postać św. Jadwigi w sukni  w barwach zieleni , czerwieni , błękitu, z ozdobami w sukni złotymi i twarzy i rękach barwy cielistej. Z aureolą wykreśloną złoto - czerwonym ornamentem . W rękach księżna trzyma figurkę Matki Boskiej z Dzieciątkiem - w lewej , natomiast w ręce prawej mszalik wraz z koralami różańca . Różaniec jest w barwie złota. Bose stopy świętej są także barwy cielistej a spodnia suknia jest w barwie srebra .
W lewym polu tarczy barwy błękitu  , pas srebrny w połowie dzieli /oddziela/ pola tarczy górne od dolnego . W dolnym błękitnym - znajduje się srebrne zwierzątko  rybopodobne , przegięte - płynąc ku górze . Wprowadzenie w układ starego herbu barw błękitu i srebra jest nawiązaniem do wód znajdujących się na obszarze dzisiejszej Gminy Kunice. Wprowadzenie rybopodobnego stworzonka jest tym samym odniesieniem.


FLAGA GMINY KUNICE

alt

Barwy złota i srebrna są o połowę węższe od barwy niebieskiej. Jesli flaga jest na tle - barwa złota jest zawsze po stronie pawej. Jeżeli flaga jest przy drzewcu to zawsze przy drzewcu jest barwa złota, następnie dwukrotnie szerszy pas pionowy niebieski i kończy płachtę flagi pionowy pas srebra o szerokości pasa złota.
 

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikHerb Gminy Kunice - JPG3204 kB