Gmina Kunice

Informacje o Gminie

Nasze osiągnięcia

 

 

Efekty działań podejmowanych przez gminę codziennie doceniają jej mieszkańcy. Są one widoczne również na zewnątrz - w kraju i regionie. A widać je najlepiej po nagrodach i wyróżnieniach, które dotychczas otrzymała gmina.

alt

2010 - Laureat Rankingu Samorządów "Rzeczypospolitej" 2010 w kategorii Najlepsza Gmina Wiejska

2010 -
Laureat tytułu "Pracodawca Przyjazny Pracownikom po 45 roku życia"

2008 - Nagroda za "Najciekawszą stronę internetową poświęconą odpadom" na Dolnym Śląsku w kategorii Gmin wiejskich

2007 - Laureat konkursu "Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości"

2005 - Laureat Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni środowisku" pod patronatem Prezydenta RP w kategorii "Gmina przyjazna Środowisku"

2003 - Nagroda w konkursie "Mistrz zrównoważonego rozwoju"

2002 - nagroda Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - "Zielonego Liścia" III - go stopnia za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w województwie dolnośląskim w kategorii gmin wiejskich.

2001 - nagroda Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w II edycji konkursu na najlepiej rozwiązaną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich.

2000 - gmina zdobyła Dolnośląski Klucz Sukcesu w kategorii na najbardziej gospodarną gminę wiejską.

2000 - I miejsce zajmuje wójt Janusz Mikulicz w ogólnopolskim konkursie Nasz Człowiek na Urzędzie (organizowany przez TVP).

1997 i 1998 - nominacje do wyróżnienia Dolnośląskim Kluczem Sukcesu.

1996 - nagroda Wojewody Legnickiego (Statuetka Rudolfiny) "za wybitne i niekonwencjonalne inicjatywy w zakresie rozwoju infrastruktury i działania proekologiczne w środowisku wiejskim".

1996 - Kunice dotarły aż do finału ogólnopolskiego konkursu "Gmina jakich mało".

1994-1996 - gmina otrzymała nagrody i wyróżnienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy za działania na rzecz ochrony środowiska i inwestycje proekologiczne w dziedzinie ochrony wód i powietrza.

1994 - Kunice zostały uznane za "najbardziej ekologiczną gminę w województwie legnickim". Tak uznała Rada Ekologiczna przy Prezydencie RP.