Gmina Kunice

Informacje o Gminie

Miasta partnerskie

 

Pod względem administracyjnym gmina Kunice należy do powiatu ziemskiego Legnica, a graniczy z gminami: Miłkowice, Lubin, Prochowice, Ruja, Legnickie Pole oraz gminą miejską Legnica.

Oprócz tych bliskich sąsiadów Kunice znalazły sobie partnera w niemieckim mieście Brűhl. 29 kwietnia 1997 roku przedstawiciele samorządów obu miejscowości podpisali Porozumienie o wzajemnej przyjaźni i współpracy, zawierające obustronne deklaracje o pomocy, wspólnym rozwiązywaniu komunalnych problemów oraz rozwijaniu kontaktów na poziomie instytucjonalno-samorządowym, jak i indywidualnych kontaktów międzyludzkich i wymiany grup ludności. Do grona inicjatorów tego porozumienia należała przewodnicząca Stowarzyszenia Kobiet w Brűhl, która przed wojną mieszkała w Szczytnikach. Od kilku lat tego typu związki między miastami czy gminami, inicjowane przez obecnych i dawnych mieszkańców Dolnego Śląska, rozwijają się bardzo intensywnie, z wielką korzyścią dla całego regionu. Mają one wielką rolę do odegrania, bo nie dotyczą zagadnień wyłącznie polityczno-ekonomicznych. Przede wszystkim są istotnym elementem postępującego procesu scalania i popularyzowania burzliwej historii i bogatej tradycji tych ziem.

Wszystkie postulaty porozumienia o współpracy między Kunicami i Brűhl bardzo konsekwentnie są realizowane. W ciągu dwóch minionych lat obie strony doprowadziły do wielu spotkań przedstawicieli samorządów oraz wymiany grup dzieci i młodzieży. Ta współpraca przyniosła również Kunicom wymierne korzyści w postaci udzielonego przez Brűhl bardzo skutecznego, uwieńczonego sukcesem poparcia o starania Kunic o otrzymanie dotacji z Funduszu Współpracy Polsko-Niemieckiej. Pozyskane stamtąd fundusze przeznaczone zostały na inwestycje we wsiach: Spalona, Szczytniki Małe i Golanka Górna.


Image