Gmina Kunice

Numery kont bankowych

 
Numery kont bankowych:
Bank Spółdzielczy O/Kunice

97 8649 1028 2001 0000 0228 0003 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
27 8649 1028 2001 0000 0228 0002 Opłata adiacencka
70 8649 1028 2001 0000 0228 0004 Dochody, w tym podatki i opłaty lokalne:
• podatek rolny
• podatek od nieruchomości
• podatek leśny
• podatek od środków transportowych
• wpływy z opłaty skarbowej
• wpływy z opłaty targowej
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

14 8649 1028 2003 3000 0228 0024 Dochody, w tym podatki i opłaty lokalne:
• dochody z najmu i czynszów dzierżawnych
• dochody z czynszów za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych
• wpłaty z tytułu prawa użytkowania wieczystego
• wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia mienia gminnego,

54 8649 1028 2001 0000 0228 0001 Wydatki
43 8649 1028 2001 0000 0228 0005 Wadia i zabezpieczenia

Bez prowizji wpłat można dokonywać w Banku Spółdzielczym Oddział w Kunicach,
59-216 Kunice ul. Legnicka 15, godziny otwarcia:
- poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 8:00 do godz. 15:00
- wtorek od godz. 9:00 do godz. 16:00