Gmina Kunice

Kultura i sport

 

UCHWAŁA NR XIX/104/2012 w sprawie okreslenia warunków tworzenia, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy KuniceCzytanie Bajek


Sekretarz Gminy Ewa Bużdygan realizuje program "Cała Polska Czyta Dzieciom" .Spotkanie w GOKiS Kunice z młodzieżą ze szkoły Podstawowej w Kunicach.

 
"A nad nami tylko niebo"

Ocena realizacji projektu "A nad nami tylko niebo" przez przedstawicieli polskiej fundacji dzieci i młodzieży. Program autorstwa OSP Kunice, realizowany przez młodzież szkół gimnazjalnych i średnich w wieku od 13 do 18 lat z terenu gminy w ramach programu "Równać szanse" Celem projektu było zainteresowanie uczestników naukami ścisłymi, aby młodzież uczestnicząca w projekcie zdecydowała się na szkoły średnie o profilu technicznym, a następnie kontynuowała naukę na politechnikach.Image


 
Projekt "Centra kształcenia na odległość na wsiach" W miesiącu lutym planowana jest realizacja projektu "Centra kształcenia na odległość na wsiach" Projekt jest wspólfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżety państwa, realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Priorytet 2 Centrum będzie działało w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, wśród stanowisk komputerowych będzie się znajdowało również takie, które umożliwi pracę na komputerze osobie niepełnosprawnej. Osoby korzystające z centrum będą miały możliwość uczestniczenia w kursach. Planowane jest uruchomienia około 50 takich szkoleń. Od kursów językowych, komputerowych po bardziej specjalistyczne i kierunkowe. Oferta kulturalno - sportowa gminy Kunice dostępna jest na stronie internetowej GOKiS-u Kunice.


Strona intenetowa GOKiS-u:
http://www.gokis-kunice.pl