Gmina Kunice

Węgiel Brunatny na złożu "LEGNICA"

 
ZŁOŻE WĘGLA BRUNATNEGO „LEGNICA” , „ŚCINAWA” i „RUJA”


W okolicach Legnicy, Lubina, Ścinawy (gmina Lubin, Miłkowice, Kunice, Ruja, Prochowice, Ścinawa) znajdują się jedne z największych złóż wysokokalorycznego węgla brunatnego w Europie. Na terenie Polski złoże to stanowi 27% ogólnych zasobów. Węgiel brunatny i kopaliny jemu towarzyszące w rejonie tym odkryto w latach 50-tych przy okazji poszukiwań i dokumentowania złóż miedzi.

W nakładzie i przerostach międzywęglowych występują liczne surowce towarzyszące, wśród których znaczenie przemysłowe posiadają:
  • żwiry i piaski stanowiące wysokiej klasy kruszywo naturalne,
  • iły i gliny nadające się do produkcji ceramiki budowlanej i kruszyw lekkich

Image
Złoże węgla brunatnego - źródło: Kwartalny Biuletyn InformacyjnyZłoże zalega na głębokości ok. 200 m, a jego wielkość ocenia się na ok. 35 miliarda ton. Przedsięwzięcie zmierzające do uruchomienia kompleksu górniczo-energetycznego bazującego na węglu brunatnym może w przyszłości zabezpieczyć surowiec do produkcji energii elektrycznej. ( źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kunice )