Gmina Kunice

Czego się obawiamy?

 
CZEGO SIĘ OBAWIAMY?


Kopalnia węgla brunatnego to nie tylko energia elektryczna.

Budowa kopalni odkrywkowej powoduje zawsze ingerencję w środowisko naturalne. Pierwszym elementem środowiska naruszonego przez kopalnię jest zajmowanie terenu.

Następnie zostaną naruszone wody podziemne. Dla zabezpieczenia eksploatacji niezbędne będzie obniżenie zwierciadła wód podziemnych poniżej dna odkrywki, a więc do głębokości ponad 200 m.

Zanieczyszczenie powietrza wywołane istnieniem kopalni pochodzić będzie z pylenia ze źródeł niezorganizowanych (zwałowiska, place, składowiska węgla, przenośniki taśmowe, lokalne kotłownie itp.).

Uciążliwościami z tytułu wywoływanego hałasu będzie transport samochodowy i przenośniki taśmowe między kopalnią a elektrownią.


Image
Kopalnia odkrywkowa BOT Turów / Fot. Archiwum BOT KWB Turów S.A.


Image


Zobacz także inne zdjęcia kopalni odkrywkowych: