Gmina Kunice

Organizacje Pozarządowe Organizacje Pozarządowe

Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikSprawozdanie za 2018r. z realizacji program113 kB
Pobierz załącznikInformacja o wyniku otwartego konkursu ofert25 kB

Ogłoszenie o otwartym konkurcie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 2019 rokuWójt Gminy Kunice
ogłasza otwarty konkurs ofert
na wsparcie realizacji zadań publicznych 2019 roku z zakresu:

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kulktury i dziedzictwa narodowego,
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
- wypoczynku dzieci i młodzieży

Nowa zakładka dla organizacji OPP na stronie Ministerstwa Finansów     

W związku z wprowadzeniem od 15 lutego br. przez Krajową Administrację Skarbową usługi Twój e-PIT, Ministerstwo Finansów uruchomiło z dniem 17.12.2018 r. zakładkę dedykowaną OPP.

 Nowa zakładka dostępna jest   pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/pit/dla-opp

Informacje w zakładce podzielone są na trzy sekcje:
• OPP jako beneficjent 1% - czyli jak przekazać 1% podatku w usłudze Twój e-PIT
• OPP jako płatnik – tj. informacje o zmianach od 1 stycznia 2019 r.

Zachęcamy Państwa do korzystania z informacji w nowej zakładce dla organizacji OPP.

Uchwała II/10/2018 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikUchwała - program współpracy348 kB

Zmiany w prawie istotne dla NGO – podsumowanie 2018 roku

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikPodsumowanie121 kB
Pobierz załącznikKonkursy dla NGO847 kB