Gmina Kunice

Organizacje Pozarządowe Organizacje Pozarządowe

Organizacje pozarządowe – pamiętajcie o sprawozdaniach!

Stowarzyszenia i fundacje zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) powinny co roku sporządzić sprawozdania (finansowe i merytoryczne) oraz złożyć je do różnych urzędów. Pierwsze obowiązki związane ze sprawozdaniami pojawiają się w marcu, ale najwięcej terminów sprawozdawczych przypada na czerwiec i lipiec.


Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikInformacja267 kB
Pobierz załącznikkonkursy_dla_ngo_lipiec_2018138 kB

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT


Wójt Gminy Kunice
 
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku

Sprawozdanie za rok 2017

Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji "Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017"
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikSprawozdanie 20171140 kB

Uchwała Nr XXX/168/17 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikUchwała449 kB

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie współpracy gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Wójt Gminy Kunice informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.