Gmina Kunice

Organizacje Pozarządowe Organizacje Pozarządowe

Nowe wzory dokumentów! Zapraszamy na bezpłatne szkolenie w Legnicy

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikSzkolenia w Legnicy338 kB

Zakończenie konsultacji Programu współpracy z organizacjami na 2017 rok

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikZakończone konsultacje161 kB

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikHarmonogram451 kB

Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych organizacji.

Szanowni Państwo,
Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konsultacje społeczne "Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok".
Termin konsultacji: od 28 września do 27 października br.
Formą konsultacji będzie:

1) przyjmowanie pisemnych opinii składanych:
a) osobiście w godzinach 7.30–15.30 w sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych we Wrocławiu, ul. Walońska 3-5, pok. 220;
b) drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, na wzorze formularza zgłaszania opinii (zamieszczonym poniżej);
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na wzorze zgłaszania opinii (zamieszczonym poniżej);
2) zorganizowanie spotkania na którym omówione zostaną główne założenia Programu.

Więcej informacji znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w zakładce „organizacje pozarządowe”:
http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/konsultacje-projektu-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-z-organizacjami-3/

Spotkanie szkoleniowo-informacyjne

W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, wiele dolnośląskich organizacji pozarządowych zwróciło się do naszego Wydziału z wątpliwościami dotyczącymi nowych wzorów ww. dokumentów.
W związku z powyższym Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na spotkanie szkoleniowo-informacyjne.
Część szkoleniowa poświęcona będzie omówieniu nowych wzorów dokumentów (wzory ofert, umów, sprawozdań), natomiast w części informacyjnej zostaną omówione ogólne zasady oceny formalnej i merytorycznej ofert konkursów realizowanych w Wydziale Sportu, Rekreacji i Turystyki, Wydziale Kultury oraz w Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych.

Szkolenie odbędzie się w dniu 28 września 2016 r. o godzinie 10:00, we Wrocławiu przy ulicy Dobrzyńskiej 21/23 (Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej) w sali 510.
Czas spotkania - ok. 5 godzin.
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 26 września 2016 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Uwaga! Wysłane zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na spotkanie. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc osoby, które nie zostaną zakwalifikowane otrzymają informację o tym w dniu 27 września 2016 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Program:
• 10.00 – 10.15 Rejestracja uczestników
• 10.15 – 10.30 Powitanie i otwarcie spotkania przez panią Agnieszkę Kowol Dyrektor Wydziału Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi UMWD
• 10.45 – 12.00 Prezentacja nowych wzorów dokumentów (wzory ofert, umów, sprawozdań) – pani Karolina Furmańska cz. 1
•12.00 – 12.15 Przerwa kawowa
•12.15 – 13.30 Prezentacja nowych wzorów dokumentów (wzory ofert, umów, sprawozdań) – pani Karolina Furmańska cz. 2
•13.30 – 13.45 Przerwa kawowa
13.45 – 14.45 Omówienie ogólnych zasad oceny formalnej i merytorycznej ofert zadań publicznych realizowanych
w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego:
•Z Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki – ogólne zasady ocen omówi pani Paulina Gibek
•Z Wydziału Kultury – ogólne zasady ocen omówi pani Barbara Górniak
•Z Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych – ogólne zasady ocen omówi pani Anita Sierpowska
•14.45 – 15.00 Dyskusja, podsumowanie i zakończenie.

Podobne szkolenia planowane są również w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu.