Gmina Kunice

Organizacje Pozarządowe Organizacje Pozarządowe

Spotkania informacyjne „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych”

Dolnośląskie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PIFE) zapraszają na kolejne spotkania informacyjne z cyklu „Środa z Funduszami". Zaplanowane na czerwiec spotkania będą dotyczyć dofinansowania z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 dla organizacji pozarządowych. Spotkania odbędą się 1 czerwca 2016 roku we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu.
Podczas każdego ze spotkań zostaną przedstawione możliwości pozyskania dotacji przez organizacje pozarządowe z województwa dolnośląskiego. Pracownicy PIFE omówią założenia wsparcia, przewidzianego zarówno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, jak również programów krajowych.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska. Udział jest bezpłatny.


Spotkania odbędą się:

- we Wrocławiu: w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (ul. Walońska 3-5, sala konferencyjna nr 122 na I piętrze).
Zgłoszenia na spotkanie we Wrocławiu należy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 71 776 94 50

- w Jeleniej Górze: w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (Plac Ratuszowy 32/32a). Zgłoszenia na spotkanie w Jeleniej Górze należy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 75 76 49 466

- w Legnicy: w siedzibie Letia Business Center (ul. Rycerska 24, sala FEBE).
Zgłoszenia na spotkanie w Legnicy należy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 76 723 54 81

- w Wałbrzychu: w siedzibie Urzędu Miejskiego (pl. Magistracki 1, sala 26, II piętro). Zgłoszenia na spotkanie w Wałbrzychu należy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 74 66 55 173.

Wszystkie spotkania odbędą się 1 czerwca 2016 r. w godzinach 10.00-13.00.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Sale, w których odbędą się spotkania, są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji. Rekrutacja na spotkania rozpocznie się 18 maja 2016 r. na wskazane powyżej adresy mailowe.

Zapraszamy!

Projekt w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu propagowania aktywnych form spędzania wolnego czasu


Klub Sportowy "Albatros" Jaśkowice Legnickie zaprsza do udziału w projekcie
"Wsparcie od A do Z"
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikZaproszenie do projektu458 kB

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERTWójt Gminy Kunice
 
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikOgłoszenie1341 kB

Wynik otwartego konkursu ofert


Wójt Gminy Kunice


informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późniejszymi zmianami / 
została wybrana oferta: 

Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego Organizacja Pożytku Publicznego w Zielonej Górze na zadanie w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży – Kolonie edukacyjne „ ŻYJ ZDROWO ” z elementami profilaktyki i terapii alkoholowej w Łazach 

Przyznano dotację w kwocie 15 000 zł.

Wynik otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Kunice

informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 31.03.2016 r.,
na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. , poz. 239 z późn. zm.),

zostały wybrane oferty:

1. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Nie złożono ofert.

2. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Nie przyznano dotacji.


3. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

Klub Sportowy „ALBATROS” Jaśkowice Legnickie, 59-216 Kunice, na zadanie pt. „Wsparcie od A do Z”
Przyznano dotację w wysokości 9.700,00 zł.

Bieniowicko-Pątnowsko-Szczytnicki Klub Sportowy „Kaczawa” w Bieniowicach,
59-216 Kunice, na zadanie pt. „Warto żyć na sportowo - zdrowym i wolnym od uzależnień – pozalekcyjne zajęcia sportowe w roku 2016”
Przyznano dotację w wysokości 14.300,00 zł.

Kunice, dnia 10 maja 2016 r.

Wójt Gminy Kunice
Zdzisław Tersa