Gmina Kunice

Organizacje Pozarządowe Organizacje Pozarządowe

Wójt Gminy Kunice informuje, że zakończono konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikZakończone Konsultacje Programu34 kB

Wójt Gminy Kunice ogłasza przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Wójt Gminy Kunice
zgodnie z uchwałą Nr XLIV/261/10 Rady Gminy Kunice z dnia 5 listopada 2010 r.
OGŁASZA
przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu Uchwały w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Wójt Gminy Kunice informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Termin konsultacji: od 02 października 2018 r. do 17 października 2018 r.

"Przystanek Niepodległości w Klubie Albatros"

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikPrzystanek Niepodległości - plakat1150 kB

Projekt "Łączy nas sport"

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikŁączy nas sport - plakat554 kB

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym


Wójt Gminy Kunice

informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 08.06.2018r. na realizację zadań publicznych z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały wybrane oferty: (w załączniku)
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikWynik otwartego konkursu37 kB