Gmina Kunice

Wójt Gminy Kunice ogłasza przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

 
Wójt Gminy Kunice
zgodnie z uchwałą Nr XLIV/261/10 Rady Gminy Kunice z dnia 5 listopada 2010 r.
OGŁASZA
przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu Uchwały w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Wójt Gminy Kunice informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Termin konsultacji: od 02 października 2018 r. do 17 października 2018 r.