Gmina Kunice
 
log1

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

W Gminie Kunice realizowana jest operacja pn. „Miejsce rekreacyjno-turystyczne
w Spalonej (ścieżka pieszo-rowerowa) – etap II”.

Celem operacji jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej o długości 570 m w miejscowości Spalona w Gminie Kunice w 2018 roku.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt polega na wybudowaniu ogólnodostępnej ścieżki pieszo-rowerowej nad wodą
w Spalonej. W ramach realizacji zadania wykonane zostaną: ścieżka pieszo-rowerowa
z nawierzchnią bitumiczną o długości 570 m i szerokości 2,50 m, ustawione zostaną ławki betonowe – 7 szt. oraz słupki betonowe ograniczające wjazd z drogi powiatowej na ścieżkę pieszo-rowerową – 50 szt.

Całkowita wartość projektu: 263.596,02 PLN
Kwota dofinansowania: 167.726,00 PLN