Gmina Kunice

Przetargi

Gmina Kunice: Rozbudowa budynku przedszkola w Kunicach o segment komunikacyjny przedszkole z basenem - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

2019-04-16

Gmina Kunice: Rozbudowa budynku przedszkola w Kunicach o segment komunikacyjny przedszkole z basenem.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikOgłoszenie o zamówieniu253 kB

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: Przebudowa ulicy Nizinnej dz. 797 w Ziemnicach etap II

2019-04-11

Gmina Kunice: Przebudowa ulicy Nizinnej dz. 797 w Ziemnicach etap II.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikdokumentacja7983 kB
Pobierz załącznikodpowiedzi do SIWZ 168 kB
Pobierz załącznikPZT-PZS821 kB
Pobierz załącznikOdpowiedzi do SIWZ 2110 kB

Wójt Gminy Kunice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych obrębie - Piotrówek

Wójt  Gminy Kunice
                 ogłasza  I   przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż    
                nieruchomości   niezabudowanych   położonych  w obrębie  
                          Piotrówek  w  granicach    działek  numer:
I.   177/1  o  pow.  0,1265 ha
 II.  177/2   o pow.   0,1267 ha
                                    
1.   Działki  niezabudowane  zgodnie  ze  studium  uwarunkowań i kierunków
       zagospodarowania przestrzennego  położona jest  na  terenach   mieszkaniowo-
       usługowych, uzbrojone  w  sieci ener., wod-kan.,  tel.,  gaz.  
 2.   Dla działki   wydana  jest  decyzja o  warunkach  zabudowy  NR 17/16  z dnia
       14.04.2016 r. dla inwestycji  polegającej na  budowie  budynku   jednorodzinnego.
 3.   Dla  nieruchomości  prowadzona  jest  w  Sądzie  Rejonowym w  Legnicy  
       Księga  Wieczysta –  KW  LE1L/00041777/2.
  I.   Działka  numer  177/1
       a/  cena wywoławcza – 48100,00 złotych + 23 % podatek VAT
       b/ wadium  -  2500,00 złotych
       c/ przetarg odbędzie się  7 maja 2019 r. o godz. 8.00 w siedzibie Urzędu,   
           pokój  nr 5
  II. Działka  numer   177/2
       a/  cena wywoławcza -  48200,00 złotych + 23 % podatek VAT
       b/ wadium  -  2600,00 złotych
       c/ przetarg odbędzie się  7 maja   2019 r. o godz. 8.30 w siedzibie Urzędu,   
           pokój  nr 5
 4.   Postąpienie  nie  może  wynosić   mniej niż  1 % ceny  wywoławczej.
 5.   Nieruchomości  są  wolne  od  obciążeń  na  rzecz  osób  trzecich.
 6.   Wadium  do przetargu  należy  wpłacić na konto:  
       -  43 8649 1028 2001 0000 0228 0005  BS Oddział  w   Kunicach  w  terminie do
       dnia  29  kwietnia  2019 r.  do  godz.  15.00,  a   dowód  wpłaty  okazać  Komisji  
       prowadzącej  przetarg.
 7.  Wadium wpłacone  przez  osobę, która wygra przetarg  zaliczone  zostanie  na
       poczet ceny  nabycia, a w przypadku  uchylenia się  przez tą osobę  od zawarcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
       umowy  kupna-sprzedaży wadium przepada na  rzecz  sprzedającego.
 8. Przetarg  jest  ważny  bez  względu  na liczbę  uczestników, jeżeli przynajmniej
       jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie.
 9. W  przypadku nie  wygrania przetargu wadium zwraca się  po zakończeniu  
       przetargu,  najpóźniej w  ciągu 3 dni roboczych.
10.  Protokół  z  przeprowadzonego   przetargu  stanowi podstawę  zawarcia  umowy.
11.  Termin  wpłaty należności upływa  najpóźniej  w dniu zawarcia umowy   
       notarialnej.     
12.  Podpisanie umowy notarialnej w terminie  1 miesiąca  od dnia rozstrzygnięcia
       przetargu  tj. do dnia  7  czerwca 2019 r.    
13.  Nabywca  ponosi koszty notarialne i sądowe związane z kupnem nieruchomości.
Nieruchomości  można  oglądać  po  uprzednim  uzgodnieniu.
Wójt  Gminy ma  prawo  odwołania  przetargu w  przypadku  uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe informacje  o  przedmiocie  przetargu  można uzyskać w siedzibie  Urzędu Gminy w  Kunicach ul. Gwarna 1, pokój nr 14 tel. 076 85-75-322 wew. 33.

Wójt  Gminy Kunice

Gmina Kunice: Rozbudowa budynku przedszkola w Kunicach o segment komunikacyjny łączący przedszkole z basenem - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

2019-03-28

Gmina Kunice: Rozbudowa budynku przedszkola w Kunicach o segment komunikacyjny łączący
przedszkole z basenem.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikZawiadomienie28 kB

Gmina Kunice: Transport osobowy po zajęciach - INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

2019-03-18

Transport osobowy po zajęciach w ramach projektu:
Wprowadzenie nowoczesnej edukacji w celu zwiększenia kompetencji kluczowych uczniów ze szkół podstawowych gminy Kunice
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikInformacja o udzieleniu zamówienia253 kB

Przebudowa dróg wewnętrznych w Kunicach ulice Kasztelańska, Racławicka, Kosynierów, Miodowa - etap II ul. Racławicka - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

2019-03-26

Przebudowa dróg wewnętrznych w Kunicach ulice Kasztelańska, Racławicka, Kosynierów, Miodowa - etap II ul. Racławicka
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikOgłoszenie o udzieleniu zamówienia253 kB