Gmina Kunice

Przetargi

Gmina Kunice: Rozbudowa budynku przedszkola w Kunicach o segment komunikacyjny łączący przedszkole z basenem - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2019-02-12

Gmina Kunice: ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KUNICACH O SEGMENT
KOMUNIKACYJNY ŁĄCZĄCY PRZEDSZKOLE Z BASENEM.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikInformacja z otwarcia ofert27 kB

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Golanka Górna

Wójt  Gminy Kunice
                 ogłasza  I   przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż    
                nieruchomości   niezabudowanych   położonych  w obrębie  
                       Golanka Górna w  granicach  działek  numer:
 I.  19/9   o  pow. 0,1661 ha  
II. 19/10  o  pow. 0,1736 ha  
  III. 19/11 o  pow. 0,1187 ha  

1.   Działka  niezabudowana  zgodnie  ze  studium  uwarunkowań i kierunków
       zagospodarowania przestrzennego  położona jest  na  terenach  mieszkaniowo- usługowych, uzbrojone  w  sieci ener., wod-kan.,  tel.,  gaz.  
 2.   Dla działek nr 19/9 i 19/10 wydana  jest  decyzja o  warunkach  zabudowy  NR
       14/16 z dn. 29.03.2016 r. dla inwestycji  polegającej na  budowie budynków   
       jednorodzinnych. Dla działki nr 19/11wydana jest  decyzja o warunkach
       zabudowy NR 59/18 dla inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego.
 3.   Dla  nieruchomości  prowadzona  jest  w  Sądzie  Rejonowym w  Legnicy  
       Księga  Wieczysta –  KW  LE1L/00062047/9.
  I. Działka  numer   19/9
       a/  cena wywoławcza -  57600,00 złotych + 23 % podatek VAT
       b/ wadium  -  2900,00 złotych
       c/ przetarg odbędzie się  14 marca 2019 r. o  godz. 8.00 w siedzibie Urzędu,   
           pokój  nr 5
 II. Działka  numer   19/10
       a/  cena wywoławcza – 60200,00  złotych + 23 % podatek VAT
       b/ wadium  -  3100,00 złotych
       c/ przetarg odbędzie się  14 marca 2019 o godz. 8.30 w siedzibie Urzędu,   
           pokój  nr 5
III. Działka  numer   19/11
       a/  cena wywoławcza -  42300,00 złotych + 23 % podatek VAT
       b/ wadium  -  2200,00 złotych
       c/ przetarg odbędzie się  14 marca 2019 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu,   
           pokój  nr 5
 4.   Postąpienie  nie  może  wynosić   mniej niż  1 % ceny  wywoławczej.
 5.   Nieruchomości  są  wolne  od  obciążeń  na  rzecz  osób  trzecich.
 6.   Wadium  do przetargu  należy  wpłacić na konto:  
       -  43 8649 1028 2001 0000 0228 0005  BS Oddział  w   Kunicach  w  terminie do
       dnia  8 marca 2019 r.  do  godz.  15.00,  a   dowód  wpłaty  okazać  Komisji  
       prowadzącej  przetarg.
 7.  Wadium wpłacone  przez  osobę, która wygra  przetarg  zaliczone  zostanie  na
       poczet ceny  nabycia, a w przypadku  uchylenia się  przez tą osobę  od  zawarcia
       umowy  kupna-sprzedaży wadium przepada na  rzecz  sprzedającego.
 8.   Przetarg  jest  ważny  bez  względu  na liczbę  uczestników, jeżeli przynajmniej
       jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie.
 9.  W  przypadku nie  wygrania przetargu wadium zwraca się  po zakończeniu  
       przetargu,  najpóźniej w  ciągu 3 dni roboczych.
10.  Protokół  z  przeprowadzonego   przetargu  stanowi podstawę  zawarcia  umowy.
11.  Termin  wpłaty  należności  upływa  najpóźniej w  dniu   zawarcia  umowy  
       notarialnej.
12.  Podpisania  umowy  notarialnej  w terminie 1 miesiąca  od dnia  rozstrzygnięcia  
       przetargu  tj. do dnia  12 kwietnia  2019 r.   
13.  Nabywca  ponosi koszty notarialne i sądowe związane z kupnem nieruchomości.

Nieruchomości  można  oglądać  po  uprzednim  uzgodnieniu.
Wójt  Gminy ma  prawo  odwołania  przetargu w  przypadku  uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe informacje  o  przedmiocie  przetargu  można uzyskać w siedzibie  Urzędu Gminy w  Kunicach ul. Gwarna 1, pokój nr 14 tel. 076 85-75-322 wew. 33.

Wójt  Gminy Kunice

„Wprowadzenie nowoczesnej edukacji w celu zwiększenia kompetencji kluczowych uczniów ze szkół podstawowych gminy Kunice” - TRANSPORT OSOBOWY UCZESTNIKÓW PROJEKTU

2019-01-28

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP.271.2.2019
W związku z realizacją projektu pt. „Wprowadzenie nowoczesnej edukacji w celu zwiększenia kompetencji kluczowych uczniów ze szkół podstawowych gminy Kunice” (dalej: Projekt), dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 10.2 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej”, Urząd Gminy w Kunicach
TRANSPORT OSOBOWY UCZESTNIKÓW PROJEKTU
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikTransport zajęcia pozalekcyjne - dokumenty4763 kB

Gmina Kunice: Rozbudowa budynku przedszkola w Kunicach o segment komunikacyjny łączący przedszkole z basenem - ROBOTY BUDOWLANE

2019-01-14

Gmina Kunice: ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KUNICACH O SEGMENT
KOMUNIKACYJNY ŁĄCZĄCY PRZEDSZKOLE Z BASENEM.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Access this URL (https://www.dropbox.com/s/5yy6ss24kvy5c47/dokumenty-przedszkole-2019.zip?dl=1)dokumenty-przedszkole-2019.zip0.1 kB

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kunice - PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

2019-01-07

Zaproszenie do składania ofert - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kunice II
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikZawiadomienie o wyborze oferty181 kB

Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 3.200.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę kredytów i wyemitowanych obligacji samorządowych - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

2018-12-21

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 3.200.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę kredytów i wyemitowanych obligacji samorządowych.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikOgłoszenie o udzieleniu zamówienia289 kB