Gmina Kunice

Przetargi

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

2011-04-11

Wójt  Gminy Kunice

         ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  
                       zabudowanej położonej w obrębie Piotrówek w granicach
                           działki numer 193/2 on powierzchni 0.2151 ha.

1.   Działka  zabudowana  budynkiem  mieszkalnym  dwukondygnacyjnym  o pow.
      użytkowej  89,20 m kw.  i  dwoma  budynkami  gospodarczymi.
      Nieruchomość zgodnie  ze  studium  uwarunkowań i kierunków
      zagospodarowania przestrzennego  położona jest  na  terenach   mieszkalno-
      usługowych,  uzbrojona  w  sieć  energetyczną, wodno-kanalizacyjną, 
      telefoniczną.
 2.  Dla  nieruchomości  prowadzona  jest  w  Sądzie  Rejonowym w  Legnicy 
      Księga  Wieczysta – LE1L/00016827/4.
 3.  Cena  wywoławcza  -  125.000,00 złotych.
 4.  Wadium  -  7000,00 złotych.
 5.  Przetarg  odbędzie  się  w dniu  19 maja  2011 r.  o  godz. 9.30   w 
      siedzibie  Urzędu  Gminy w  Kunicach,   pokój nr 6.
 6.  Postąpienie  nie  może  wynosić,   mniej niż  1 % ceny  wywoławczej.
 7.  Nieruchomość  jest  wolna  od  obciążeń  na  rzecz  osób  trzecich.
 8.  Na sprzedaż  w/w  nieruchomości  zostały przeprowadzone  przetargi 16.12.2010 r., 
      10.03.2011 r.,  które  zakończyły  się  wynikiem negatywnym.
 9.  Wadium  na  przetarg  należy  wpłacić na konto:
      -  43 8649102820010000 02280005  BS Oddział  w   Kunicach  w  terminie do 
      dnia  16 maja  2011 r. do  godz.  14.00,  a  dowód  wpłaty  okazać 
      Komisji  prowadzącej  przetarg.
10. Do  ceny  uzyskanej w  przetargu  zostaną  doliczone  koszty  wykonania
      dokumentacji  geodezyjnej.
11. Wadium wpłacone  przez  osobę, która wygra przetarg  zaliczone  zostanie  na
      poczet ceny  nabycia, a w przypadku  uchylenia się  przez tą osobę  od  zawarcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
      umowy  kupna-sprzedaży wadium przepada na  rzecz  sprzedającego.
12. Przetarg  jest  ważny  bez  względu  na liczbę  uczestników, jeżeli przynajmniej
      jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie.
13. W  przypadku nie  wygrania przetargu wadium zwraca się natychmiast po
      zakończeniu  przetargu.
14. Protokół  z  przeprowadzonego z przetargu  stanowi podstawę  zawarcia  umowy.
15. Ostateczny  termin  wpłaty  należności   upływa  najpóźniej w  dniu   zawarcia
      umowy  notarialnej.
16. Nabywca  ponosi  koszty notarialne i sądowe związane z  przeniesieniem prawa
      własności.
Wójt  Gminy ma  prawo  odwołania  przetargu w  przypadku  uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe informacje  o  przedmiocie  przetargu  można uzyskać w siedzibie  Urzędu Gminy w  Kunicach ul. Gwarna 1, pokój nr 14 tel. 076 85-75-322 wew. 33.
 

Kunice: Budowa sali gimnastycznej - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2011-04-01

Kunice: Budowa sali gimnastycznej z urządzeniami budowlanymi
i infrastrukturą towarzyszącą w Spalonej - etap II budowa sali gimnastycznej -
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikINFORMACJA526 kB

Kunice: Budowa sali gimnastycznej - PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

2011-03-18

Kunice: Budowa sali gimnastycznej z urządzeniami budowlanymi
i infrastrukturą towarzyszącą w Spalonej - etap II budowa sali gimnastycznej - PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikprotokół z otwarcia ofert572 kB

Kunice: Budowa sali gimnastycznej - odpowiedzi

2011-03-15

Kunice: Budowa sali gimnastycznej z urządzeniami budowlanymi
i infrastrukturą towarzyszącą w Spalonej - etap II budowa sali gimnastycznej

W postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły zapytania. Zamawiąjący wyjaśnia:
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikodpowiedz nr 17406 kB

Kunice: Budowa sali gimnastycznej - osłona grzejnika - wykaz

2011-03-16

Kunice: Budowa sali gimnastycznej z urządzeniami budowlanymi
i infrastrukturą towarzyszącą w Spalonej - etap II budowa sali gimnastycznej
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikosłona grzejnika - wykaz36 kB
Pobierz załącznikspalona - przedmiar49 kB

Kunice: Budowa sali gimnastycznej - odpowiedzi

2011-03-15

Kunice: Budowa sali gimnastycznej z urządzeniami budowlanymi
i infrastrukturą towarzyszącą w Spalonej - etap II budowa sali gimnastycznej

W postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły zapytania. Zamawiąjący wyjaśnia:
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikodpowiedz nr 1532 kB
Pobierz załącznikodpowiedz nr 16204 kB