Gmina Kunice

Przetargi

Kunice: Budowa sali gimnastycznej - odpowiedzi

2011-03-02

Kunice: Budowa sali gimnastycznej z urządzeniami budowlanymi
i infrastrukturą towarzyszącą w Spalonej - etap II budowa sali gimnastycznej

W postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły zapytania dotyczące
wyposażenia sali, zaplecza i trybun oraz urządzenia boisk. Zamawiąjący wyjaśnia:
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikodpowiedz nr 3182 kB
Access this URL (http://www.kunice.pl/images/przedmiary.zip)przedmiary.zip222 kB

Kunice: Budowa sali gimnastycznej - odpowiedzi

2011-03-01

Kunice: Budowa sali gimnastycznej z urządzeniami budowlanymi
i infrastrukturą towarzyszącą w Spalonej - etap II budowa sali gimnastycznej

W postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły zapytania dotyczące
wyposażenia sali, zaplecza i trybun oraz urządzenia boisk. Zamawiąjący wyjaśnia:
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikodpowiedz nr 2162 kB
Pobierz załącznikA012900 kB
Pobierz załącznikA022466 kB
Pobierz załącznikA132430 kB
Pobierz załącznikA14834 kB
Pobierz załącznikA15914 kB
Pobierz załącznikA161098 kB
Pobierz załącznikodpowiedz nr 1 - uzupelniona1079 kB

Kunice: Budowa sali gimnastycznej z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą towarzyszącą

2011-02-19

Kunice: Budowa sali gimnastycznej z urządzeniami budowlanymi
i infrastrukturą towarzyszącą w Spalonej - etap II budowa sali gimnastycznej
Numer ogłoszenia: 58669 - 2011; data zamieszczenia: 19.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

sprzedaż nieruchomości

2011-01-28

Wójt Gminy Kunice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości położonej w obrębie Grzybiany  w granicach 
działki  numer  258   o  powierzchni   3,65 ha


     1. Działka   niezabudowana,  zgodnie  ze   studium  uwarunkowań  i 
         zagospodarowania  przestrzennego  gminy  stanowi  nieczynne   gminne 
         składowisko  odpadów,  w  otoczeniu  gruntów    rolnych.    
         Składowisko  odpadów  wymaga:
         -   uzyskania    decyzji  administracyjnych  dotyczących   zamknięcia   
              składowiska  oraz    rekultywacji  gruntów,
         -   prowadzenia  monitoringu  zgodnie  rozporządzeniem  MŚ z dn. 9.12.2002 r.      
     2. Dla  nieruchomości  prowadzona  jest  w Sądzie Rejonowym w Legnicy  KW - 
         41942. 
     3. Cena  wywoławcza   -  77.000,00  zł,- +  koszty wykonania dokumentacji 
          geodezyjnej.
     4. Wadium   -  5.000,00 zł,-
     5. Przetarg  odbędzie  się  10 marca 2011 r.  o  godz. 10.00  w  siedzibie  Urzędu 
         Gminy  w  Kunicach, pokój nr 6.  
     6. Postąpienie nie  może  wynosić  mniej  niż  1 %  ceny  wywoławczej.
     7. Nieruchomość  jest  wolna  od  obciążeń  na  rzecz  osób  trzecich.
     8. Wadium  na  przetarg  należy  wpłacić  na  konto:
         43 8649 1028 2001 0000 0228 0005 BS Oddział w  Kunicach  w  terminie  do 
         dnia  7 marca 2011 r.  do  godz. 14.00,  a dowód  wpłaty  okazać  Komisji 
         prowadzącej   przetarg.
     9. Do  ceny   uzyskanej w przetargu zostaną doliczone koszty wykonania dokumentacji
         geodezyjnej.
   10. Wadium  wpłacone  przez  osobę,  które  wygra  przetarg  zaliczone  zostanie  w 
         poczet  ceny  nabycia, a  w przypadku  uchylenia  się  przez tą  osobę  od 
         zawarcia  umowy  kupna-sprzedaży  wadium  przepada  na  rzecz  sprzedającego.
   11. Przetarg  jest  ważny bez względu na liczbę  uczestników, jeżeli przynajmniej  jeden
         uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie.
   12. W  przypadku  nie  wygrania  przetargu  wadium  zwraca  się  natychmiast  po 
         zakończeniu przetargu.
   13.  Protokół  z  przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę  do zawarcia umowy.
   14. Ostateczny termin wpłaty należności upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy
          notarialnej.
   15.  Nabywca  ponosi koszty notarialne  i  sądowe  związane z  przeniesieniem  prawa 
         własności. 

 Wójt  Gminy  ma prawo  odwołania  przetargu  w  przypadku  uzasadnionej  przyczyny. Szczegółowe  informacje  o  przedmiocie  przetargu  można  uzyskać  w  siedzibie  Urzędu  Gminy  w Kunicach  ul. Gwarna 1,  pokój  nr  14    tel. 076 85-75-322 wew. 33.

 

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

2011-01-28

Wójt  Gminy Kunice
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony  na  sprzedaż nieruchomości 
zabudowanej położonej w obrębie Piotrówek w granicach działki 
numer 193/2  o powierzchni 0.2151 ha.

1.   Działka  zabudowana  budynkiem  mieszkalnym  dwukondygnacyjnym  o pow.
      użytkowej  89,20 m kw.  i  dwoma  budynkami  gospodarczymi.
      Nieruchomość zgodnie  ze  studium  uwarunkowań i kierunków
      zagospodarowania przestrzennego  położona jest  na  terenach   mieszkalno-
      usługowych,  uzbrojona  w  sieć  energetyczną, wodno-kanalizacyjną,  telefoniczną.
 2.  Dla  nieruchomości  prowadzona  jest  w  Sądzie  Rejonowym w  Legnicy 
      Księga  Wieczysta – LE1L/00016827/4.
 3.  Cena  wywoławcza  -  135.000,00 złotych.
 4.  Wadium  -  7000,00 złotych.
 5.  Przetarg  odbędzie  się  w dniu  10 marca 2011 r.  o  godz.9.00   w 
      siedzibie  Urzędu  Gminy w  Kunicach,   pokój nr 6.
 6.  Postąpienie  nie  może  wynosić,   mniej niż  1 % ceny  wywoławczej.
 7.  Nieruchomość  jest  wolna  od  obciążeń  na  rzecz  osób  trzecich.
 8.  Wadium  na  przetarg  należy  wpłacić na konto:
      -  43 8649102820010000 02280005  BS Oddział  w   Kunicach  w  terminie do 
      dnia  7 marca 2011 r. do  godz.  14.00,  a  dowód  wpłaty  okazać 
      Komisji  prowadzącej  przetarg.
  9. Do  ceny  uzyskanej w  przetargu  zostaną  doliczone  koszty  wykonania
      dokumentacji  geodezyjnej.
10. Wadium wpłacone  przez  osobę, która wygra przetarg  zaliczone  zostanie  na
      poczet ceny  nabycia, a w przypadku  uchylenia się  przez tą osobę  od  zawarcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
      umowy  kupna-sprzedaży wadium przepada na  rzecz  sprzedającego.
11. Przetarg  jest  ważny  bez  względu  na liczbę  uczestników, jeżeli przynajmniej
      jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie.
12. W  przypadku nie  wygrania przetargu wadium zwraca się natychmiast po
      zakończeniu  przetargu.
13. Protokół  z  przeprowadzonego z przetargu  stanowi podstawę  zawarcia  umowy.
14. Ostateczny  termin  wpłaty  należności   upływa  najpóźniej w  dniu   zawarcia
      umowy  notarialnej.
15. Nabywca  ponosi  koszty notarialne i sądowe związane z  przeniesieniem prawa
      własności.

Wójt  Gminy ma  prawo  odwołania  przetargu w  przypadku  uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe informacje  o  przedmiocie  przetargu  można uzyskać w siedzibie  Urzędu Gminy w  Kunicach ul. Gwarna 1, pokój nr 14 tel. 076 85-75-322 wew. 33.
 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową sali gimnastycznej - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2011-01-19
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikinformacja o wyborze oferty668 kB