Gmina Kunice

Przetargi

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową sali gimnastycznej - protokół z otwarcia ofert

2011-01-10
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikprotokol z otwarcia ofert705 kB

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową sali gimnastycznej - zapytanie

2011-01-04

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową sali gimnastycznej z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą towarzyszącą w Spalonej - etap II budowa sali gimnastycznej

W związku z postępowaniem przetargowym wpłynęło zapytanie dotyczące zapisów SIWZ (do pobrania w załączniku)

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikodpowiedzi336 kB

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową sali gimnastycznej

2010-12-22
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową sali gimnastycznej z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą towarzyszącą w Spalonej - etap II budowa sali gimnastycznej
Numer ogłoszenia: 416332 - 2010
data zamieszczenia: 22.12.2010
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikogłoszenie62 kB
Pobierz załącznikSIWZ - Hala Spalona - nadzór151 kB
Pobierz załącznikspecyfikacja2021 kB

Informacja Wójta Gminy

2010-12-16

Wójt Gminy Informuje, że przetarg dotyczący sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrówku w granicach działki nr 193/2 ogłoszony na dzień 16 grudnia br. nie został rozstrzygnięty ze względu na brak oferentów.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Kunice, dnia 19 listopada 2010 r.
RG 7144/5/2010

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


Wójt Gminy zawiadamia, że w wyniku przeprowadzenia przetargu ofertowego na wynajem lokalu użytkowego położonego w Spalonej przy ulicy Legnickiej 35, została wybrana oferta:

- Pani Elżbiety Niewadzi zam. Spalona ul. Legnicka 92, cena oferty
6,60 złotych netto za 1m kw. powierzchni lokalu użytkowego

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Kunice, dnia 12 listopada 2010r.

Wójt Gminy Kunice
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej położonej w obrębie Piotrówek w granicach działki
numer 193/2 o powierzchni 0.2151 ha.


1. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym o pow.
użytkowej 89,20 m kw. i dwoma budynkami gospodarczymi.
Nieruchomość zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego położona jest na terenach mieszkalno-
usługowych, uzbrojona w sieć energetyczną, wodno-kanalizacyjną, telefoniczną.
2. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Legnicy
Księga Wieczysta – LE1L/00016827/4.
3. Cena wywoławcza - 135.000,00 złotych.
4. Wadium - 7000,00 złotych.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2010 r. o godz.9.00 w
siedzibie Urzędu Gminy w Kunicach, pokój nr 6.
6. Postąpienie nie może wynosić, mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
7. Nieruchomość jest wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich.
8. Wadium na przetarg należy wpłacić na konto:
- 43 8649102820010000 02280005 BS Oddział w Kunicach w terminie do
dnia 13 grudnia 2010 r. do godz. 14.00, a dowód wpłaty okazać
Komisji prowadzącej przetarg.
9. Do ceny uzyskanej w przetargu zostaną doliczone koszty wykonania
dokumentacji geodezyjnej.
10. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na
poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia
umowy kupna-sprzedaży wadium przepada na rzecz sprzedającego.
11. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej
jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie.
12. W przypadku nie wygrania przetargu wadium zwraca się natychmiast po
zakończeniu przetargu.
13. Protokół z przeprowadzonego z przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.
14. Urząd Gminy w Kunicach w terminie nie przekraczającym jednego
miesiąca licząc od dnia przetargu wystąpi do Kancelarii Notarialnej
o zawarcie umowy.
14. Ostateczny termin wpłaty należności upływa najpóźniej w dniu zawarcia
umowy notarialnej.
15. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa
własności.
Wójt Gminy ma prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Kunicach ul. Gwarna 1, pokój nr 14

tel. 076 85-75-322 wew. 33.