Gmina Kunice

Przetargi

Eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Kunice

2010-06-04


2010-06-022010-05-26
2010-05-20

Kunice: Eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Kunice
Numer ogłoszenia: 138158 - 2010; data zamieszczenia: 20.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Nadzór inwestorski przy realizacji zadania

2010-05-24


2010-05-212010-05-20


2010-05-14


Nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. Budowa elementów infrastruktury sportowej i ciągów pieszych na terenie zespołu sportowego oraz przebudowa zatoki autobusowej w obrębie działek 271,508/1 i 508/4 w Bieniowicach

DO POBRANIA:
1. Ogłoszenie
2. SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

2010-05-13

2010-04-30


2010-04-12

Protokół z otwarcia ofert w dniu 12.04.2010r. o godz 11:00
Strona 1
Strona 22010-04-082010-04-022010-03-30


KOMUNIKAT O ZMIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Kunice: Budowa elementów infrastruktury sportowej i ciągów pieszych na terenie zespołu sportowego oraz przebudowa zatoki autobusowej w obrębie działek 271,508/1 i 508/4 w Bieniowicach
Numer ogłoszenia BZP : 80960 - 2010

DO POBRANIA:
1. komunikat o zmianie warunków udziału w postępowaniu
2. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
3. SIWZ str 2


2010-03-26


KOMUNIKAT O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
Kunice: Budowa elementów infrastruktury sportowej i ciągów pieszych na terenie zespołu sportowego oraz przebudowa zatoki autobusowej w obrębie działek 271,508/1 i 508/4 w Bieniowicach
Numer ogłoszenia BZP : 80960 - 2010

DO POBRANIA:
1. komunikat o zmianie terminu składania ofert
2. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
3. SIWZ zmieniona
4. dokumentacja projektowa - opis techniczny
5. dokumentacja projektowa - rysunki


2010-03-23


Kunice: Budowa elementów infrastruktury sportowej i ciągów pieszych na terenie zespołu sportowego oraz przebudowa zatoki autobusowej w obrębie działek 271,508/1 i 508/4 w Bieniowicach
Numer ogłoszenia BZP : 80960 - 2010

dot. wyboru na Wykonanie tablic informacyjnych

 
            Kunice, dnia 18.11.2009 r.
 
PP.341/I/10/09
 
 

Dot. Wyboru oferty na Wykonanie tablic informacyjnych w ramach zadania: „Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu Moje Boisko- Orlik 2012” przy gimnazjum w Spalonej przy ul Legnickiej 52.

 
 
Gmina Kunice informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 

Wybrano ofertę firmy AWIR Reklama-Poligrafia, Rynek Główny 5/7, 62-800 Kalisz, - cena 630,70 zł

 

Wykonawca spełnił wszystkie wymagania formalno-prawne i techniczne określone w zaproszeniu do składania ofert. Jedynym kryterium oceny była cena oferty, która była najniższa ze wszystkich złożonych.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie tablic informacyjnych ORLIK 2012

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE TABLIC INFORMACYJNYCH ORLIK 2012

(nazwa i rodzaj zamówienia) – usługa poniżej 14 000 euro

 

   Gmina Kunice zaprasza do składania propozycji cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:  Wykonanie tablic  informacyjnych w ramach zadaniaWykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu Moje Boisko –Orlik 2012 przy gimnazjum w Spalonej przy ul. Legnickiej 52”.

poprzez wykonanie:
tablic informacyjnych (szt. 5),

banera  (szt. 1)

współfinansowanego  przez budżet państwa -  Ministerstwo Sportu i Turystyki, budżet Samorządu Województwa Dolnośląskiego i budżet Gminy Kunice, realizowanego w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”


Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Kunice
ul. Gwarna 1
59-216 Kunice
tel. 076/8575322
fax 076/8575482
NIP: 691-21-46-015
REGON: 390647475
 
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tablic informacyjnych (5 szt), banera (1 szt.)  dla zadania pn.: Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu Moje Boisko –Orlik 2012 przy gimnazjum w Spalonej przy ul. Legnickiej 52

 
Przedmiotowa usługa polegać będzie na:
 

1. Wykonanie tablicy informacyjnej nr 1 ( 1 szt.)

a)      materiał PCV o grubości 5 -7 mm

b)      rozmiar tablicy: 50cm x 65 cm

c)      treść: zgodnie z załącznikiem nr 1 ( załącznik nr 3 do Porozumienia Nr DS.-S/2058/09 z dnia 19 sierpnia 2009 r. z Województwem Dolnośląskim)

d)     napisy: trwałe i czytelne

e)      kolory : zgodnie z załącznikiem

f)       materiał: odporny na działanie atmosferyczne

g)      oczekiwana trwałość kolorów i materiałów minimum 3 lata

h)      otwory do mocowania tablicy – szt. 8

i)        wzór tablicy stanowi załącznik nr 1 

j)         

2. Wykonanie tablicy informacyjnej nr 2 (szt.1 )

a)      materiał PCV o grubości 5-7 mm ,

b)      rozmiar tablicy: 70 cm szer. x 90 cm wys.,
c)      treść – zgodnie z załącznikiem nr 2.

d)     napisy: trwałe i czytelne,

e)      kolory: zgodnie z załącznikiem,

f)       materiał odporny na warunki atmosferyczne,

g)      otwory do mocowania tablicy – szt. 8

h)      oczekiwana trwałość kolorów i materiałów minimum 3 lata

i)        wzór i opis  tablicy stanowi załącznik nr 2

 

3. Wykonanie tablicy informacyjnej  nr 3 (szt.1)

Regulamin korzystania z obiektu sportowego ORLIK 2012 w Spalonej

     a) materiał PCV o grubości 5-7 mm,
     b) rozmiar tablicy: 40 cm szer. x 50 cm wys.,
     c) treść – zgodnie z załącznikiem nr 3.
     d) napisy: trwałe i czytelne,
     e) kolory: zgodnie z załącznikiem,
     f) materiał odporny na warunki atmosferyczne,

     g) oczekiwana  trwałość kolorów i materiałów minimum 3 lata

     h) otwory do mocowania tablicy – szt. 6

     i) wzór  i opis tablicy stanowi załącznik nr 3

 

4. Wykonanie tablicy informacyjnej nr 4 (szt.1) – obuwie

     a) materiał PCV o grubości 5-7 mm,

     b) rozmiar tablicy: 40 cm szer. x 50 cm wys.,
     c) treść – zgodnie z załącznikiem nr 4.
     d) napisy: trwałe i czytelne,
     e) kolory: zgodnie z załącznikiem,
     f) materiał odporny na warunki atmosferyczne,

     g) oczekiwana trwałość kolorów i materiałów minimum 3 lata

     h) otwory do mocowania tablicy – szt. 6

     i) wzór i opis tablicy stanowi załącznik nr 4

 

5. Wykonanie tablicy informacyjnej w ramce metalowej z możliwością umieszczenia na słupku ( szt.1)

     a) materiał PCV o grubości 5-7 mm,

     b) rozmiar tablicy: 80 cm szer. x 50 cm wys.,

     c) treść – zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 ( tj. treść regulaminu po lewej stronie tablicy, rysunki  

          obuwia po prawej stronie tablicy)
     d) napisy: trwałe i czytelne,
     e) kolory: zgodnie z załącznikiem,
     f) materiał odporny na warunki atmosferyczne,

     g) oczekiwana trwałość kolorów i materiałów minimum 3 lata

    h) wzór treść i opis tablicy stanowi załącznik nr 3 i 4
 

6. Wykonanie banera reklamowego (szt. 1)

    a) rozmiar banera: 3 m szer. x 1,20 m wys.,
     c) treść – zgodnie z załącznikiem nr 5.
     d) napisy: trwałe i czytelne,
     e) kolory: zgodnie z załącznikiem,
     f) materiał odporny na warunki atmosferyczne,

     g) oczekiwana trwałość kolorów i materiałów minimum 3 lata

     h) otwory wzdłuż długości 3m banera z możliwością mocowania na linkach.

     i) wzór i opis tablicy stanowi załącznik nr 5

 
 
 

Materiały służące do wykonania przedmiotu Zamówienia powinny posiadać odpowiednie atesty

 i spełnić określone normy zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem polskim.

Gmina Kunice  zastrzega sobie możliwość wprowadzenia niewielkich zmian co do treści w/w zamówienia.

Gmina Kunice zatwierdza ostateczny projekt wykonania poszczególnych tablic i banera.  

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o zamówieniach publicznych ( art. 4 pkt. 8).

 
 Termin i miejsce wykonania zamówienia:

    Miejsce: Urząd Gminy w Kunicach, ul. Gwarna 1. 59-216 Kunice

    Termin: – do 24.11.2009 r.
                 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

Najniższa cena spośród ważnych ofert – 100 %
 

Warunki płatności:

Faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru poszczególnych tablic i banera.

Płatność przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od daty złożenia faktury VAT w siedzibie Zamawiającego.

 

Forma złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 10.11.2009 r. do godziny 12:00
(decyduje data wpływu i godzina) w formie:

Pisemnej (osobiście w sekretariacie, pok. nr 12, listownie lub faxem) na adres:


Urząd Gminy w Kunicach

ul. Gwarna 1
59-216 Kunice
fax. 076/ 8575482
 
z dopiskiem:

„Nie otwierać – oferta na wykonanie tablic informacyjnych do  projektu pt.: Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu Moje Boisko –Orlik 2012 przy gimnazjum w Spalonej przy ul. Legnickiej 52”.

 

Propozycja cenowa powinna zawierać kalkulację cen:

- netto,
- podatek VAT,
- brutto.
 

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Lilla Banach tel. 076/8575322 lub 076/8575013, poczta elektroniczna Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 
Kunice, dnia 04.11.2009 r.
Wójt Gminy Kunice
Zdzisław Tersa

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI (format *.zip):

1.Wzór tablicy informacyjnej  nr 1
2.Wzór tablicy informacyjnej nr 2
3.Wzór tablicy informacyjnej nr 3 – Regulamin
4.Wzór tablicy informacyjnej nr 4 – obuwie
5.Wzór banera .      
6.Herb Gminy Kunice
7.Logo Ministerstwa Sportu i Turystyki.
8.Herb Samorządu Województwa Dolnośląskiego