Gmina Kunice

Przetargi

Moje Boisko - Orlik 2012 przy gimnazjum w Spalonej


2009-07-11

1. Informacja o wyborze oferty

2009-07-01


1. Protokół z otwarcia ofert


2009-06-22

Nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 przy gimnazjum w Spalonej przy ul. Legnickiej 52

1. Ogłoszenie
2. SIWZ


Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje boisko Orlik 2012"


2009-07-08

1. Informacja o wyborze oferty


2009-06-26

1. Otwarcie ofert


2009-05-21

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:


Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje boisko Orlik 2012" przy Gimnazjum w Spalonej przy  ul. Legnickiej 52

 

1. Ogłoszenie o przetargu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Załącznik nr 1
4. Załącznik nr 2
5. Załącznik nr 3

6. Załącznik nr 4

WYJAŚNIENIE DO SIWZ

roboty sanitarne

roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczytniki nad Kaczawą

2009-05-28

Ogłoszenie o wyborze oferty


2009-05-04

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Przebudowa drogi gminnej w granicach działek 486/2, 582/3, 581/1, 581/2, 583 w miejscowości Szczytniki nad Kaczawą o długości 1100mb.

Przebudowa odcinka ul. Słonecznej oraz remont schodów i budowa podjazdu dla niepełnosprawnych

2009-05-28

Ogłoszenie o wyborze oferty


2009-05-04

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Przebudowa odcinka ulicy Słonecznej oraz remont schodów i budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Gminnego Ośrodka  Kultury i Sportu w Kunicach


Budowa szatni kontenerowej z drogą wewnętrzną i parkingiem przy boisku sportowym w Bieniowicach

2008-12-19

Ogłoszenie o wyborze oferty

2008-11-18


Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
 
Budowa szatni kontenerowej z drogą wewnętrzną i parkingiem przy boisku sportowym w Bieniowicach


DO POBRANIA:
1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Formularz ofertowy
4. Wzór umowy
5. Przedmiar robót

7. Projekt budowlany (format *.zip)
8. Specyfikacje techniczne (format *.zip)

Budowa szatni kontenerowej z drogą wewnętrzną i parkingiem przy boisku sportowym w Bieniowicach


2008-10-23


Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
 
Budowa szatni kontenerowej z drogą wewnętrzną i parkingiem przy boisku sportowym w Bieniowicach


DO POBRANIA:
1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Formularz ofertowy
4. Wzór umowy
5. Przedmiar robót

7. Projekt budowlany (format *.zip)
8. Specyfikacje techniczne (format *.zip)

2008-11-14

UWAGA!!!

 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE - dokument unieważniający postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego