Gmina Kunice

Przetargi

Remont stropodachu i elewacji z dobudową wejścia w Szczytnikach Małych 7b

2008-08-28

Ogłoszenie o wyborze oferty


2008-08-01


Ogłoszenie o wszęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Remont stropodachu i elewacji z dobudową wejścia (ganku) w budynku świetlicy wiejskiej (Klub Rolnika) w Szczytnikach Małych 7b 


DO POBRANIA:
1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Formularz ofertowy

4. Wzór umowy

5. Projekt budowlany

6. Przedmiar robót (format pliku XLS)

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę Sali gimnastycznej


2008-08-20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2008-07-31

Ogłoszenie o wszęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę Sali gimnastycznej z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą towarzyszącą przy Gimnazjum w Spalonej 


DO POBRANIA:
1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Formularz ofertowy

4. Wzór umowy

5. Kopia mapy

6. Projekt decyzji

7. Koncepcja architektoniczna

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę Sali gimnastycznej

2008-07-25
Przetarg nieograniczony:

Ogłoszenie o wszęciu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę Sali gimnastycznej z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą towarzyszącą przy Gimnazjum w Spalonej


Modernizacja dachu budynku Urzędu Gminy w Kunicach


2008-07-162008-06-18

Przetarg nieograniczony:

Modernizacja dachu budynku Urzędu Gminy w Kunicach 


DO POBRANIA:
1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Przedmiar Robót
 
4. Projekt Budowlany

5. Formularz Ofertowy

6. Wzór Umowy