Gmina Kunice

Turystyka i rekreacja Turystyka i rekreacja

Zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków unijnych


Uprzejmie informuję, że w latach 2012-2013 roku na terenie  Gminy Kunice zrealizowano  zadania inwestycyjne, dofinansowane ze środków unijnych, które powstały w wyniku realizacji następujących projektów:


 „Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową Legnica-Ziemnice”Inwestycja zrealizowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
z działania „Odnowa i rozwój wsi”.
W wyniku realizacji zadania wybudowano chodnik - trasę spacerową i ścieżkę rowerową z możliwością uprawiania różnych sportów. Nowy chodnik umożliwia społeczności lokalnej korzystanie z nowych form aktywnego wypoczynku  poprzez uprawianie nordic walking, jogging, innych sportów oraz  turystyki pieszej i rowerowej. Ścieżka rowerowa docelowo  połączona będzie z systemem ścieżek rowerowych w mieście Legnica. Chodnik jest uzupełnieniem tras pieszych i rowerowych wykorzystujących najciekawsze miejsca pojezierza Legnickiego oraz na szlaku turystycznym „Szlaku Dookoła Legnicy” i „Via Regia”. Dzięki wybudowaniu chodnika poprawiło się bezpieczeństwo komunikacyjne pieszych.
„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybianach – ostatni etap zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego”.

alt

Projekt dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
Zakres prac obejmował:
- wykonanie boiska wielofunkcyjnego z odwodnieniem i ogrodzeniem,
- wykonanie ścieżki gruntowej – trasy biegowej
- oświetlenie terenu
- wykonanie dróg i parkingów o nawierzchni z kruszywa.
„Remont chodnika z przyłączami kanalizacji deszczowej w Szczytnikach nad Kaczawą”.Inwestycja zrealizowana z  Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”srodek 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”.
W ramach realizacji zadania wyremontowano chodnik o długości 1102 m
i powierzchni 1935 m2  w miejscowości Szczytniki nad Kaczawą. Dzięki inwestycji poprawiło się bezpieczeństwo pieszych oraz kierujących pojazdami.

Miejsca wypoczynku i rekreacji


alt


Szanowni Państwo,

Zapraszam do korzystania z  nowych miejsc wypoczynku i rekreacji, które powstały w 2010 roku na terenie  Gminy Kunice.
Inwestycje zostały zrealizowane ze środków Gminy Kunice. Dofinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Obiekty dostępne są dla wszystkich chętnych, pragnących podziwiać  walory krajobrazowe i przyrodnicze oraz wypoczynku na łonie natury. Korzystanie  z miejsc wypoczynku i rekreacji jest ogólnodostępne
i bezpłatne. Miejsca wypoczynku  znajdują się na trasie szlaku turystycznego „Dookoła Legnicy”. Miejsca mogą być wykorzystane  na miejsce postojowe dla turystów. Można w nich organizować imprezy integracyjne i spotkania towarzyskie.


1.    „Miejsce wypoczynku w Kunicach”.

Powstało nad jeziorem Kunickim w pobliżu boiska sportowego. Wyposażone jest w 3 wiaty drewniane zadaszone z ławostołami. Ustawiono ławki i  kosze na śmieci. W pobliżu jest  parking i możliwość  zorganizowania ogniska.
W załączeniu fotografie.2.    „Miejsce wypoczynku w Jaśkowicach Legnickich”.
Inwestycję wykonano nad jeziorem Jaśkowickim w parku. Miejsce wyposażone jest w zadaszoną drewnianą wiatę z utwardzonym podłożem, ławki,  kosze na śmieci oraz tablicę z informacjami o miejscowości i parku. Jest miejsce na ognisko, które wcześniej  wykonali mieszkańcy sołectwa. W ramach realizacji projektów wykonano również miejsce do gry w szachy w plenerze wraz z pionkami. Planowana jest dalsza rewitalizacja parku.3.    „Ścieżka dydaktyczna „Bitwa pod Pątnowem Legnickim 15 sierpnia 1760 rok”.

Ścieżka dydaktyczna wraz z miejscem wypoczynku i rekreacji zlokalizowana jest we wsi Pątnów Legnicki przy świetlicy wiejskiej i placu zabaw. Teren miejscowości przylega do rezerwatów przyrody „Błyszcz” i „Ponikwa” oraz Obszaru Natura 2000. W ramach zadania wybudowano zadaszoną altanę drewnianą rekreacyjną z ławami i stołem oraz utwardzonym podłożem i chodniki. Ustawiono  ławki, stojak na rowery, kosze na śmieci oraz 3 tablice informacyjne z grafiką opisujące historię wydarzenia i przebieg bitwy pod Pątnowem Legnickim, odbywającej się w czasie wojny siedmioletniej pomiędzy wojskami pruskimi pod dowództwem króla Fryderyka II a wojskami austriackimi dowodzonymi przez feldmarszałka Leopolda von Dauna. Tablice wykonano w wersji polskiej i niemieckiej. W przyszłości planujemy dalszy rozwój ścieżki dydaktycznej i przedłużenie jej do miejsca bitwy oraz postawienie pomnika upamiętniającego bitwę.
W załączeniu fotografie.4.    „Budowa miejsca wypoczynku w Spalonej”.

Miejsce wypoczynku i rekreacji powstało przy drodze krajowej nr 94 relacji Legnica – Wrocław,  przy Gimnazjum w Spalonej, w pobliżu boiska sportowego Orlik 2012 oraz nowo budowanej nowoczesnej Hali Sportowej. Wyposażone jest w 3 altany drewniane zadaszone z ławostołami. Ustawiono ławki i  kosze, stojak na rowery. Zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej. W pobliżu jest  parking.
5.    „Budowa miejsca wypoczynku w Grzybianach”.

Projekt zrealizowano w pobliżu boiska sportowego, na miejscu, z którego rozciąga się przepiękny widok na Jezioro Koskowickie i Pogórze Kaczawskie. Miejsce to wyposażone jest w 3 zadaszone drewniane altany z ławostołami z utwardzonym podłożem, ławki,  kosze, oraz tablicę informacyjną. W pobliżu jest plac zabaw, ścieżka zdrowia oraz   urządzenia do ćwiczeń - siłownia zewnętrzna. Są chodniki, ławki, parking i jest miejsce na ognisko, które wcześniej  wykonali mieszkańcy sołectwa.6.    „Budowa miejsca wypoczynku w Ziemnicach”

z widokiem na jezioro Koskowickie. W ramach realizacji zadania wykonano i zamontowano elementy wypoczynkowo-rekreacyjne: altanę drewnianą, kosze, ławki, stojak na rowery, tablicę informacyjną, równoważnię, drabinkę poziomą, zestaw Brzuch, poręcze gimnastyczne i zestaw pompek.7.    „Budowa miejsca wypoczynku w Miłogostowicach”.

W urokliwym miejscu, wśród lasów, w sąsiedztwie boiska sportowego i budynku szatni wybudowano miejsce do wypoczynku. Składa się ono z 3 altan drewnianych zadaszonych, ławostołów, koszy
i tablicy informacyjnej.
8.    „Budowa placu zabaw w Szczytnikach Małych”.

W sąsiedztwie drogi krajowej nr 94 ulokowano ogrodzone miejsce do wypoczynku i plac zabaw dla dzieci. Składa się z altany drewnianej zadaszonej z ławostołem, zestawu do gry w piłkę siatkową oraz elementów drewnianych placu zabaw.


                            Wójt Gminy Kunice
                               Zdzisław Tersa
 

Turystyka i rekreacja


do pobrania: BAZA NOCLEGOWA

Naturalne walory krajobrazowe, duża ilość zbiorników wodnych, atrakcyjnych zarówno dla żeglarzy, wędkarzy jak i amatorów kąpieli oraz bogactwo fauny i flory Pojezierza Kunickiego zadecydowały o tym, że Kunice od lat stanowią rekreacyjno - sportowe zaplecze Legnicy. Sprzyjają temu warunki klimatyczne, gdyż obszar Kunic należy do najcieplejszych w Polsce. W ciągu roku liczba dni z przymrozkami nie przekracza stu, a opady atmosferyczne nie są wyższe niż 600 mm. Wiatry zaś wieją przeważnie z kierunków zachodnich i wschodnich. Wśród kilkudziesięciu zbiorników wodnych znajdują się na tym terenie dwa stosunkowo duże jeziora - Jezioro Kunickie i Jezioro Jaśkowickie.
Jezioro Kunickie

Zajmuje obszar 95 ha, a jego najgłębsze miejsce to 7 m. Malownicze położenie i dobry dojazd do jeziora Kunickiego przesądziły o jego turystyczno - sportowym charakterze. Na terenach przylegających do południowych brzegów jeziora powstały ośrodki wypoczynku świątecznego zajmujące obszar ponad 6 ha. Można tam wypożyczyć sprzęt wodny (żaglówkę, kajak, deskę surfingową czy łódź motorową), kąpać się na strzeżonym kąpielisku. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy "Posejdon"- własność PTTK oddział przy Hucie Miedzi "Legnica" posiada przystań żeglarską ze sprzętem wodnym, 5 murowanych domków, pole campingowe i własny parking. Liga Obrony Kraju i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe również posiadają bazę noclegową, prowadzą szkolenia płetwonurków i kursy żeglarskie.

Od południowych brzegów na usytuowane po północnej stronie jeziora plaże prowadzi bulwar spacerowy, przy którym zlokalizowano punkty widokowe z ławkami i stylowym oświetleniem. Wzdłuż bulwaru funkcjonują bufety i jadłodajnie. Jezioro Kunickie jest również atrakcyjnym łowiskiem dla wędkarzy, a na jego brzegach nie brak spokojnych i zacisznych stanowisk dla amatorów tego sportu. Zawsze mogą liczyć na jakiegoś leszcza, okonia, szczupaka czy sandacza na haczyku, bo te właśnie gatunki ryb występują tu najobficiej.

Dodatkową atrakcją Kunic są działające tutaj dwie szkółki jazdy konnej.

Jezioro Jaśkowickie

Jest oddalone od Jeziora Kunickiego o zaledwie 3,5 km i w dużo mniejszym stopniu wykorzystane dla celów turystycznych. Użytkowane jest głównie przez wędkarzy, wśród których cieszy się dużą popularnością.

Inne zbiorniki wodne

Bardzo popularnym miejscem wypoczynku mieszkańców Legnicy i okolic jest kąpielisko usytuowane w okolicy wsi Spalona i Szczytniki, nad zbiornikami wodnymi powstałymi w wyniku eksploatacji żwirów. Atrakcją tego kąpieliska jest piaszczyste dno i piaszczysta plaża.

Szlaki turystyczne

Przez tereny gminy Kunice prowadzą popularne szlaki turystyczne:

* szlak tatarski,
* szlak Cystersów,
* szlak dookoła Legnicy.

'Szlak Cystersów' wytyczony został z inicjatywy Rady Europy w celu popularyzacji znaczenia i roli kulturowej spuścizny zakonu cystersów na obszarze całej Europy. Odcinek tego szlaku na terenie gminy Kunice wyznaczony jest przez miejscowości Golanka Górna - Spalona - Kunice.

'Szlak dookoła Legnicy' jest trasą spacerową (wyznaczona żółtymi znakami), podzieloną na sześć jednodniowych tras - propozycji wycieczkowych, z których trzy prowadzą przez wioski należące do gminy Kunice.

Zabytki architektoniczne


Na terenie gminy zachowały się elementy kulturowego dziedzictwa tej ziemi - pałacowe parki, zabytkowe cmentarze, kościoły i krzyże pokutne.

Szczególną uwagę warto zwrócić na:

* kościół filialny w Spalonej z amboną pochodzącą z 1584 r i krzyżem pokutnym z 1607 r.,
* kościół filialny w Grzybianach z odsłoniętymi w 1978 r. freskami z połowy XIV i końca XV wieku,
* kościół parafialny w Rosochatej z XVII - wieczną polichromią, malarską dekoracją kolebkowego sklepienia w nawie kościoła, epitafium piaskowcowym z 1538 r., nagrobkiem piaskowcowym z 1563 r. i krzyżami pokutnymi w murze cmentarza.
Ponadto 124 obiekty budowlane takie jak budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, kościoły oraz cmentarze zaliczone zostały do obiektów o walorach kulturowych.