Gmina Kunice

Władze Gminy

Władze Gminy


Wójt Gminy Kunice:
Zdzisław Tersa


Image
Wójt Gminy Kunice - Zdzisław TersaSekretarz Gminy
Beata Taczyńska-Pietruś
Skarbnik Gminy
: Bożena Trawińska


RADA GMINY KUNICE

Przewodniczący Rady Gminy: Andrzej Ostrowski
Wiceprzewodniczący Rady Gminy: Zbigniew Fedoruś
Wiceprzewodniczący Rady Gminy: Władysław Kucy

Radni (kadencja 2018-2023):

• BŁĄDZIŃSKI KRZYSZTOF- Kunice
• CIŻEWSKI MARIAN- Jaśkowice Legnickie
• CZUBAK TOMASZ- Pątnów Legnicki
• FEDORUŚ ZBIGNIEW- Szczytniki Małe
• GĄSKA JERZY- Golanka Górna
• KUCY WŁADYSŁAW- Grzybiany
• MESNER TOMASZ- Miłogostowice
• MIELNICZUK WŁADYSŁAW- Kunice
• ORŁOWSKA – MIELNICZUK BEATA- Kunice
• OSTROWSKI ANDRZEJ- Ziemnice
• PIECZKIEWICZ WALDEMAR- Kunice
• SIERADZKI GRZEGORZ- Szczytniki nad Kaczawą
• TURCZYN KRYSTYNA- Rosochata
• WROŃSKI RADOSŁAW- Bieniowice
• ZARAŃSKA WANDA- Rosochata


Komisja Rewizyjna Rady Gminy Kunice:
 • Jerzy Gąska - przewodniczący
 • Marian Ciżewski - członek
 • Wanda Zarańska - członek
 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
 • Krystyna Turczyn - przewodnicząca
 • Waldemar Pieczkiewicz - członek
 • Beata Orłowska-Mielniczuk - członek
 
Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu:
 • Radosław Wroński  - przewodniczący
 • Tomasz Czubak - członek
 • Waldemar Pieczkiewicz - członek
 • Władysław Mielniczuk - członek
 • Beata Orłowska-Mielniczuk - członek

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
 • Zbigniew Fedoruś - przewodniczący
 • Krzysztof Błądziński - członek
 • Krystyna Turczyn - członek
 • Tomasz Mesner - członek
 • Grzegorz Sieradzki - członek
 • Władysław Kucy - członek
 • Andrzej Ostrowski  - członek


Jednostki organizacyjne gminy:

 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kunicach.
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunicach
 • Szkoła Podstawowa w Spalonej
 • Szkoła Podstawowa w Bieniowicach
 • Szkoła Podstawowa w Kunicach
 • Szkoła Podstawowa w Rosochatej
 • Urząd Gminy w Kunicach
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia w Kunicach
 • Przedszkole Samorządowe w Kunicach  Skład osobowy sołtysów Gminy Kunice (2019-2023):

  Bieniowice  -  Małgorzata Ceglarska
  Golanka Górna  -  Józef Gąska
  Grzybiany  -  Władysław Kucy
  Jaśkowice  -  Zdzisław Hyży
  Kunice  -  Władysław Mielniczuk
  Miłogostowice  -  Jolanta Łogin
  Pątnów Legnicki  -  Bolesław Kijowski
  Rosochata  -  Wanda Zarańska
  Spalona  -  Józef Wójcik
  Szczytniki nad Kaczawą  -  Dariusz Gocki
  Szczytniki Małe  -  Zbigniew Fedoruś
  Piotrówek  -  Dorota Gacia
  Ziemnice  -  Zygmunt Bystryk