Gmina Kunice

Plany zagospodarowania przestrzennego

 

Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego z terenu gminy Kunice.
Załączone pliki mają charakter poglądowy, a do czynnosci formalno-prawnych służą jedynie wypisy i wyrysy z planów uzyskane i uwierzytelnione w tutejszym urzędzie.

Uchwały Rady Gminy przygotowane zostały w formatach:
alt teksty uchwał - .pdf
alt karty (mapy) planów - .jpg

Rys. Rysunek aktualnego studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kunice
studium2

        Studium:    
    Numer uchwały   Tytuł    
15.   link XXXII/212/13    z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kunice, dla terenu w rejonie ulicy Rybińskiej obręb Spalona    
14.   link XXV/170/13    z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kunice dla terenów eksploatacji kruszywa naturalnego obręby Kunice i Spalona    
13.   link XIX/98/12    z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kunice, dla terenów eksploatacji kruszywa naturalnego obręb Spalona    
12.   link V/27/11    z dnia 25 lutego   2011r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kunice    
11.   link XLII/240/10    z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego    
10.  link XLII/239/10   z dnia 31 sierpnia  2010r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kunice    
9.  

alt

XXXVIII/225/10    z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kunice
dotyczącej terenów mieszkaniowych w obrębie Grzybiany
   
8.  

alt

XXXVIII/224/10   z dnia 30 marca 2010 r. mieniająca uchwałę
 o przystąpieniu  do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kunice.
   
7.

alt

XXXVIII/221/10   z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kunice    
6. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
XX/119/08   z dnia 30 wrzesnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kunice    
5. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
XV/86/08   z dnia 19 marca 2008r. w sprawie uchwalenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kunice    
4. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
VII/37/07   z dnia 31 maja 2007r. w sprawie uchwalenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kunice    
3. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
XXXII/191/05   z dnia 30 wrzesnia 2005r. w sprawie uchwalenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kunice    
2. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
VIII/38/03   z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kunice    
1. Czytaj uchwałę... XXX/179/97   z dnia 14 sierpnia 1997r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kunice    

Rys. Rozmieszczenie planów zagospodarowania terenu na obszarze Gminy Kunice
alt

        Prawo miejscowe:    
    Numer uchwały   Tytuł   Dziennik urzędowy
155 Czytaj uchwałę... XXXIV/204/18   Uchwała nr XXXIV/204/18 z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 693/6, obręb Kunice    
154 Czytaj uchwałę... XXX/167/17   Uchwała nr XXX/167/17 z dnia 30 października 2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 36/7, 36/8, 38, 49/3 (część), 49/4, 53 (część), 54/2 (część), 54/3 (część), 55/3, 59 (część), 323/1 (część), 323/2 (część), 325/1 (część) oraz 325/2 (część), obręb Pątnów Legnicki    
153. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
XXXIX/261/14   Uchwała nr XXXIX/261/14 Rady Gminy Kunice z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 828/9 obręb Grzybiany   2958
z 02.07.2014r.
 152. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
 XXXIX/260/14    Uchwała nr XXXIX/260/14 Rady Gminy Kunice z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Rybińskiej, obręb Spalona    2957
z dnia 02.07.2014r.
151. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
XXXII/211/13   Uchwała nr XXXII/211/13 Rady Gminy Kunice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Nizinnej II w Ziemnicach, obręb Grzybiany   6227
z 05.12.2013r.
 150. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
XXX/208/13     Uchwała nr XXX/208/13 Rady Gminy Kunice z dnia 19 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 693/1 obręb Kunice    5086
z 27.09.2013
 149. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
 XXIX/195/13   Uchwała nr XXIX/195/13 Rady Gminy Kunice z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa naturalnego, obręby Kunice i Spalona    4656
z 12.08.2013r.
148. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
XX/105/12   Uchwała nr XX/105/12 Rady Gminy Kunice z dnia 28 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo - usługowej rejonu ul. Topolowej II, obręb Grzybiany   1368
z 16.11.2011r.
 147. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
 X/63/11    Uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy w Kunicach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Nizinnej w Ziemnicach, obręb Grzybiany    232 poz 4032    z 16.11.2011r.
146. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
 XLII/242/10   Uchwała nr XLII/242/10 Rady Gminy Kunice z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów sportu i rekreacji, obręby Miłogostowice i Jaśkowice Legnickie    26 poz 326
03.02.2011r
 145. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
 XLII/241/10    Uchwała nr XLII/241/10 Rady Gminy Kunice z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Miodowej, obręb Kunice  

26 poz 326  03.02.2011r.

144. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
 XXXVIII/226/10    Uchwała nr XXXVIII/226/10 Rady Gminy Kunice z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej działki nr 416/4, obręb Grzybiany    101 poz 1571  28.05.2010r
143. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
 
 XXXVIII/223/10     dnia 30 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obręb Golanka Górna    
142. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
XXXVIII/222/10    z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obręb Pątnów Legnicki    
141. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
XXIII/138/08  
z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rejon ulicy Plażowej, obręb Kunice [-> patrz: XXXIV/209/98 z dnia 30 marca 1998 r.]
  Dol.09.26.660
140. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
XXIII/137/08   z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jaskowice Legnickie s Osiedle, obręb Jaskowice Legnickie   Dol.09.26.659
139. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
XXIII/136/08   z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej "Szczytniki Małe II", obręb Kunice i Spalona   Dol.09.26.658
138. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
XXIII/135/08   z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego kruszywa naturalnego sSzczytniki Małes, obręb Spalona   Dol.09.26.657
137. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
XV/89/08   z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki 57/2, obręb Jaskowice Legnickie   Dol.08.166.1901
136. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
XV/88/08   z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej rejonu ul. Lesnej i ul. Akacjowej, obręb Spalona [-> patrz: XXX/156/01 z dnia 11 maja 2001 r.]   Dol.08.166.1900
135. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
XX/87/08   z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej rejonu ul. Topolowej, obręb Grzybiany   Dol.08.166.1899
134. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
XX/124/08   z dnia 30 wrzesnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rozbudowy osiedla zabudowy mieszkaniowej "Ziemnice I", obręb Grzybiany   Dol.08.305.3587
133. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
VII/38/07   Z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 10/24, 10/2 (częsć) i 10/15 (częsć), obręb Kunice. [-> patrz: IX/50/99 z dnia 5 maja 1999 r.]   Dol.07.185.2392
132. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
VII/39/07   z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 331 (częsć) i 332/1 (częsć), obręb Kunice. [-> patrz: XXX/177/01 z dnia 19 listopada 2001 r.]   Dol.07.185.2393
131. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
III/17/06   z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu powierzchniowej eksploatacji iłów ze złoża "Kunice I - wschód" dla terenu działek nr 699/31 (częsć), 699/37 (częsć), 730 dr i 731 dr (częsć), obręb Kunice.   Dol.07.53.557
130. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
XLI/236/06   z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej dla terenu działek nr 417/3, 417/4, 417/5, 417/6, 417/7, 417/8 i 417/9 (częsć) Osiedla "Ziemnice II", obręb Grzybiany [-> patrz: IX/47/99 z dnia 5 maja 1999 r.]   Dol.06.191.2874
129. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
XL/227/06   z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej terenu działek nr 391, 399, 401, 408, 412, 436, 443/1, 443/2, 450 i 451/2, obręb Spalona [-> patrz: XXX/157/01 z dnia 11 maja 2001 r.]   Dol.06.170.2689
128. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXXII/195/05
  z dnia 30 wrzesnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powierzchniowej eksploatacji iłów ze złoża sKunice IIIs dla terenu działek nr 696/2 obręb Kunice i nr 445, 479, 480/2, 514/2, 515/2 i 589/1 obręb Grzybiany   Dol.05.240.3754
127. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
XXXII/194/05   z dnia 30 wrzesnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego eksploatacji kruszywa naturalnego dla terenu działek nr 163/13, 163/14, 163/15, 163/16, 478/1 i 478/2, obręb Spalona   Dol.05.240.3753
126. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
XXXII/193/05   z dnia 30 wrzesnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zakładu przeróbczego oraz powierzchniowej eksploatacji iłów ze złoża sKunice Is dla terenu działek nr: 25/3, 25/4, 26/3, 26/4, 29/4, 29/8, 29/10, 29/11, 29/12, 29/13, 29/14, 29/17, 29/20, 29/21, 29/22, 29/23, 698, 699/17, 699/20, 699/22, 699/25 dr, 699/26, 699/27, 699/32, 699/33, 699/34, 699/35, 699/36, obręb Kunice   Dol.05.240.3752
125. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
XXXII/192/05   z dnia 30 wrzesnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego eksploatacji kruszywa naturalnego dla terenu działek nr 176/3, 176/4, 240/2, 241/1, 241/3, 242/1 (częsć), 242/2 (częsć), 243 (częsć), 244 (częsć), 257/2, 257/3, 261, obręb Kunice   Dol.05.240.3751
124. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
XVII/99/04   z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkalno-usługowej terenu działek nr 52, 54/1, 330, 325, 326/2, 523, 531, 541, 544, obręb Kunice   Dol.04.129.2228
123. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
XIII/67/03   z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osrodka rekreacji przywodnej, zabudowy pensjonatowo-usługowej oraz zabudowy mieszkaniowo-usługowej na terenie działek nr: 140/4, 142/3, 157/2, 157/4, 157/6, 476/1, obręb Spalona.   Dol.04.33.584
122. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
XIII/83/03   z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej terenów działek nr: 18/1, 197/1, zabudowy zagrodowo-usługowej terenu działki nr 427 (częsć), obręb Szczytniki n/Kaczawą [-> patrz: X/58/03 z dnia 30 wrzesnia 2003 r.]   Dol.04.33.583
121. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
X/58/03   z dnia 30 wrzesnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej terenów działek nr: 18/1, 197/1, zabudowy zagrodowo-usługowej terenu działki nr 427 (częsć), obręb Szczytniki n/Kaczawą [-> patrz: XIII/83/03 z dnia 30 grudnia 2003 r.]   Dol.04.33.582
120. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
XIII/82/03   z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniajacą uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej terenu działki nr 432, obręb Spalona [-> patrz: X/57/03 z dnia 30 wrzesnia 2003 r.]   Dol.04.33.581
119. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
X/57/03   z dnia 30 wrzesnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej terenu działki nr 432, obręb Spalona [-> patrz: XIII/82/03 z dnia 30 grudnia 2003 r.]   Dol.04.33.580
118. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
XIII/81/03   z dnia 30 grudnia 2003 r.zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej terenów działek nr: 51, 52, 53, 56, 58, 59, 60 i 68, obręb Rosochata [-> patrz: X/56/03 z dnia 30 wrzesnia 2003 r.]   Dol.04.33.579
117. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
X/56/03   z dnia 30 wrzesnia 2003 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej terenów działek nr: 51, 52, 53, 56, 58, 59, 60 i 68, obręb Rosochata [-> patrz: XIII/81/03 z dnia 30 grudnia 2003 r.]   Dol.04.33.578
116. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
XIII/80/03   z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej terenów działek nr: 77/2, 191, 221/2, 221/3 i 248 (częsć), obręb Piotrówek [-> patrz: X/55/03 z dnia 30 wrzesnia 2003 r.]   Dol.04.33.577
115. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
X/55/03   z dnia 30 wrzesnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej terenów działek nr: 77/2, 191, 221/2, 221/3 i 248 (częsć), obręb Piotrówek [-> patrz: XIII/80/03 z dnia 30 grudnia 2003 r.]   Dol.04.33.576
114. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
XIII/78/03   z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkalno-usługowej terenu działek nr: 36/1, 49, 53, 54, 55, 59, obręb Pątnów Legnicki [-> patrz: X/54/03 z dnia 30 wrzesnia 2003 r.]   Dol.04.33.575
113. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
X/54/03   z dnia 30 wrzesnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkalno-usługowej terenu działek nr: 36/1, 49, 53, 54, 55, 59, obręb Pątnów Legnicki [-> patrz: XIII/78/03 z dnia 30 grudnia 2003 r.]   Dol.04.33.574
112. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
XIII/78/03   z dnia 30 grudnia 2003 r.zmieniającą uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkalno-usługowej terenu działek nr: 91 (częsć) i 132, obręb Miłogostowice [-> patrz: X/53/03 z dnia 30 wrzesnia 2003 r.]   Dol.04.33.573
111. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
X/53/03   z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkalno-usługowej terenu działek nr: 91 (częsć) i 132, obręb Miłogostowice [-> patrz: XIII/78/03 z dnia 30 grudnia 2003 r.]   Dol.04.33.572
110. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
XIII/77/03   z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkalno-usługowej terenu działek nr 563, 569, 570/1, 570/3,571/5, 587, obręb Kunice [-> patrz: X/52/03 z dnia 30 wrzesnia 2003 r.]   Dol.04.33.571
109. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
X/52/03   z dnia 30 wrzesnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkalno-usługowej terenu działek nr 563, 569, 570/1, 570/3,571/5, 587, obręb Kunice [-> patrz: XIII/77/03 z dnia 30 grudnia 2003 r.]   Dol.04.33.570
108. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
XIII/76/03   z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy obiektami szkoły i urządzeń towarzyszących terenu działki nr 693/1, obręb Kunice [-> patrz: X/51/03 z dnia 30 wrzesnia 2003 r.]   Dol.04.33.569
107. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
X/51/03   z dnia 30 wrzesnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy obiektami szkoły i urządzeń towarzyszących terenu działki nr 693/1, obręb Kunice [-> patrz: XIII/76/03 z dnia 30 grudnia 2003 r.]   Dol.04.33.568
106. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
XIII/75/03   z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkalno-usługowej terenu działek nr: 54/1 i 54/2, obręb Jaskowice Legnickie [-> patrz: X/50/03 z dnia 30 wrzesnia 2003 r.]   Dol.04.33.567
105. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
X/50/03   z dnia 30 wrzesnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkalno-usługowej terenu działek nr: 54/1 i 54/2, obręb Jaskowice Legnickie [-> patrz: XIII/75/03 z dnia 30 grudnia 2003 r.]   Dol.04.33.566
104. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
XIII/74/03   z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej terenów działek nr: 605, 606, 607, obręb Grzybiany (Ziemnice) [-> patrz: X/49/03 z dnia 30 wrzesnia 2003 r.]   Dol.04.33.565
103. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
X/49/03   z dnia 30 wrzesnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej terenów działek nr: 605, 606, 607, obręb Grzybiany (Ziemnice) [-> patrz: XIII/74/03 z dnia 30 grudnia 2003 r.]   Dol.04.33.564
102. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
XIII/73/03   z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej terenu działki nr 581/4, stawu rybnego teren działki nr 588/7, agroturystycznego gospodarstwa rolnego terenu działki nr 588/9, obręb Grzybiany [-> patrz: X/48/03 z dnia 30 wrzesnia 2003 r.]   Dol.04.33.563
101. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
X/48/03   z dnia 30 wrzesnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej terenu działki nr 581/4, stawu rybnego teren działki nr 588/7, agroturystycznego gospodarstwa rolnego terenu działki [-> patrz: XIII/73/03 z dnia 30 grudnia 2003 r.] nr 588/9, obręb Grzybiany   Dol.04.33.562
100. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
XIII/72/03   z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pola sRybins złoża kruszywa naturalnego sSzczytnikis na terenie działek nr: 164/2, 165, 167, 168, 169/1, 184/2, 184/6, 184/7, 184/8, 185/1, 185/2, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193/1, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8, 193/9, 193/10, 193/11, 194, 195, 196, 198, 200, 201, 214, 486/208, obręb Spalona, gmina Kunice [-> patrz: X/47/03 z dnia 30 wrzesnia 2003 r.]   Dol.04.33.561
99. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
X/47/03   z dnia 30 wrzesnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pola sRybins złoża kruszywa naturalnego sSzczytnikis na terenie działek nr: 164/2, 165, 167, 168, 169/1, 184/2, 184/6, 184/7, 184/8, 185/1, 185/2, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193/1, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8, 193/9, 193/10, 193/11, 194, 195, 196, 198, 200, 201, 214, 486/208, obręb Spalona, gmina Kunice [-> patrz: XIII/72/03 z dnia 30 grudnia 2003 r.]   Dol.04.33.560
98. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
XIII/71/03   z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkalno-usługowej terenu działki 233/1, obręb Grzybiany [-> patrz: X/46/03 z dnia 30 wrzesnia 2003 r.]   Dol.04.33.559
97. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
X/46/03   z dnia 30 wrzesnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkalno-usługowej terenu działki 233/1, obręb Grzybiany [-> patrz: XIII/71/03 z dnia 30 grudnia 2003 r.]   Dol.04.33.558
96. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
XIII/70/03   z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkalno-usługowej terenu działek nr: 65 (częsć), 87/2, 88, 95/6, 100/2, 126/1, 141, 335/1, 336/2 (częsć), 338/4 (częsć), 338/5 (częsć), 339/3, 353/1 (częsć), 364/3, obręb Grzybiany [-> patrz: X/45/03 z dnia 30 wrzesnia 2003 r.]   Dol.04.33.557
95. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
X/45/03   z dnia 30 wrzesnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkalno-usługowej terenu działek nr: 65 (częsć), 87/2, 88, 95/6, 100/2, 126/1, 141, 335/1, 336/2 (częsć), 338/4 (częsć), 338/5 (częsć), 339/3, 353/1 (częsć), 364/3, obręb Grzybiany [-> patrz: XIII/70/03 z dnia 30 grudnia 2003 r.]   Dol.04.33.556
94. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
XIII/69/03   z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dolesień terenów działek nr 40/1 i 127/1, obręb Golanka Górna [-> patrz: X/44/03 z dnia 30 wrzesnia 2003 r.]   Dol.04.33.555
93. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
X/44/03   z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dolesień terenów działek nr 40/1 i 127/1, obręb Golanka Górna [-> patrz: XIII/69/03 z dnia 30 grudnia 2003 r.]   Dol.04.33.554
92. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
XII/68/03   z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkalno-usługowej terenu działki nr 74 oraz cmentarza komunalnego terenu działek nr: 80 i 81/1, obręb Bieniowice [-> patrz: X/43/03 z dnia 30 wrzesnia 2003 r.]   Dol.04.33.553
91. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...
X/43/03   z dnia 30 wrzesnia 2003 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkalno-usługowej terenu działki nr 74 oraz cmentarza komunalnego terenu działek nr: 80 i 81/1, obręb Bieniowice [-> patrz: XIII/68/03 z dnia 30 grudnia 2003 r.]   Dol.04.33.552
90. Czytaj uchwałę...
XXXV/195/01
  z dnia 19 listopada 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Północnego Zespołu Mieszkaniowego we wsi Kunice dla terenu działek nr 572/30 i 572/31, obręb Kunice [-> patrz: XXX/150/01 z dnia 11 maja 2001 r. ]   Dol.02.05.150
89. Czytaj uchwałę...
XXXV/194/01
  z dnia 19 listopada 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej terenu działki nr 241/2, obręb Bieniowice [-> patrz: XXX/151/01 z dnia 11 maja 2001 r. ]   Dol.02.05.149
88. Czytaj uchwałę...
XXXV/193/01
  z dnia 19 listopada 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej terenu działek nr 241, 291/1 i 405, obręb Szczytniki nad Kaczawą [-> patrz: XXX/158/01 z dnia 11 maja 2001 r. ]   Dol.02.05.148
87. Czytaj uchwałę...
XXXV/192/01
  z dnia 19 listopada 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej terenu działek nr 391, 399, 401, 408, 412, 436, 443/1, 443/2, 50 i 451/2, obręb Spalona [-> patrz: XXX/157/01 z dnia 11 maja 2001 r. ]   Dol.02.05.147
86. Czytaj uchwałę...
XXXV/191/01
  z dnia 19 listopada 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osrodka przywodnego sSpalona Is terenu działki 284/8, obręb Spalona [-> patrz: XXX/156/01 z dnia 11 maja 2001 r. ]   Dol.02.05.146
85. Czytaj uchwałę...
XXXV/190/01
  z dnia 19 listopada 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej terenu działek nr 73/2 i 404/3, obręb Pątnów Legnicki [-> patrz: XXX/155/01 z dnia 11 maja 2001 r. ]   Dol.02.05.145
84. Czytaj uchwałę...
XXXV/189/01
  z dnia 19 listopada 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 241/287, 243/285, 268/258, 282/251, 305/267 położonych w obrębie Miłogostowice oraz działek nr 663/ 162 położonych w obrębie Szczytniki nad Kaczawą [-> patrz: XXX/154/01 z dnia 11 maja 2001 r. ]   Dol.02.05.144
83. Czytaj uchwałę...
XXXV/188/01
  z dnia 19 listopada 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej terenu działki 133, obręb Miłogostowice [-> patrz: XXX/153/01 z dnia 11 maja 2001 r. ]   Dol.02.05.143
82. Czytaj uchwałę...
XXXV/187/01
  z dnia 19 listopada 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej terenu działki 103/3, obręb Miłogostowice [-> patrz: XXX/152/01 z dnia 11 maja 2001 r. ]   Dol.02.05.142
81. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXXV/186/01
  z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej terenu działek nr 16, 39/1, 114/1, obręb Golanka Górna   Dol.02.05.141
80. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXXV/185/01
  z dnia 19 listopada 2001 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej sSzczytniki Małes terenu działek nr 491, 492, 493/1, 493/2, 493/3, 495/1, 495/2, 496/1, 496/2, 497/3, 497/4, 499/1, 501/1 w Kunicach, 56, 57, 66, 67/1, 67/2, 68, 69, 72/1, 72/2, 73, 81, 82, 87, 93/1, 93/2, 94 i 97 w Szczytnikach Małych, obręb Spalona   Dol.02.05.140
79. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXXV/184/01
  z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej, mieszkaniowo-pensjonatowej, sportowo-rekreacyj-nej terenu działek nr 19, 692/2, 693/2, 694/44, 694/45, obręb Kunice   Dol.02.05.139
78. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXXV/183/01
  z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej terenu działki nr 463, obręb Kunice   Dol.02.05.138
77. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXXV/182/01
  z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej jednostki mieszkaniowej terenu działek nr 3/15, 3/16, 3/17, 3/19, 3/20, 4, 5, 8/1, obręb Kunice   Dol.02.05.137
76. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXXV/181/01
  z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej terenu działek nr 59, 60, 106, 125, 127, 128/3, 128/4, obręb Jaskowice Legnickie   Dol.02.05.136
75. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXXV/180/01
  z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej sZiemnice IIIs terenu działek nr 576 i 577/7, obręb Grzybiany   Dol.02.05.135
74. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXXV/179/01
  z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej terenu działek nr 24/2, 66, 67, 68, 69, 70/1, 70/2, 71, 73, 74, 75, 76/1, 76/2, 77/1, 77/2, 79, 81/1, 82, 84, 94, 117, 295/3, 295/4, 344/1, 344/2, 345, 349, 352, 353/2, 362/4, 362/5, 363/1, 365/1, 365/2 i 366, obręb Grzybiany   Dol.02.05.134
73. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXXV/178/01
  z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej sZiemnice IIs terenu działek nr 5, 6, 10/1, 17, 18, 21, 22/4, 407, 408, 412 i 413, obręb Grzybiany   Dol.02.05.133
72. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXX/177/01
  z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej zabudowy mieszkaniowo-usługowej terenu działek nr 53, 55, 56, 58, 326/1, 331, 332/2, 376/2, 383/1, 386/3, 485/6, 486/5, 514, 530, 533, 535, 536, 537/1, 537/2, 538, 539, 540, 545, 548, 551, 552, 600, obręb Kunice   Dol.02.05.132
71. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXX/158/01
  z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej terenu działek nr 241, 249/1, 405, obręb Szczytniki nad Kaczawą [-> patrz: XXXV/193/01 z dnia 19 listopada 2001 r.]   Dol.01.116.1485
70. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXX/157/01
  z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej terenu działek nr 391, 399, 401, 408, 412, 436, 443/1, 443/2, 450 i 451/2, obręb Spalona [-> patrz: XXXV/192/01 z dnia 19 listopada 2001 r.]   Dol.01.116.1484
69. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXX/156/01
  z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osrodka przywodnego sSpalona Is terenu działki nr 284/8, obręb Spalona [-> patrz: XXXV/191/01 z dnia 19 listopada 2001 r.]   Dol.01.116.1483
68. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXX/155/01
  z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej terenu działek nr 73/2, 404/3, obręb Pątnów Legnicki [-> patrz: XXXV/190/01 z dnia 19 listopada 2001 r.]   Dol.01.116.1482
67. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXX/154/01
  z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dolesień terenów działek nr 241/287, 243/285, 268/258, 282/251 i 305/267, obręb Miłogostowice, oraz nr 663/162, obręb Szczytniki n/Kaczawą [-> patrz: XXXV/189/01 z dnia 19 listopada 2001 r.]   Dol.01.116.1481
66. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXX/153/01
  z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej terenu działki nr 133, obręb Miłogostowice [-> patrz: XXXV/188/01 z dnia 19 listopada 2001 r.]   Dol.01.116.1480
65. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXX/152/01
  z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej terenu działki nr 103/3, obręb Miłogostowice [-> patrz: XXXV/187/01 z dnia 19 listopada 2001 r.]   Dol.01.116.1479
64. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXX/151/01
  z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej terenu działki nr 241/2, obręb Bieniowice [-> patrz: XXXV/194/01 z dnia 19 listopada 2001 r.]   Dol.01.116.1478
63. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXX/150/01
  z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Północnego Zespołu Mieszkaniowego we wsi Kunice dla terenu działek nr 572/30 i 572/31, obręb Kunice [-> patrz: XXXV/195/01 z dnia 19 listopada 2001 r.][-> patrz: XVI/81/95 z dnia 10 listopada 1995r. ]   Dol.01.116.1477
62. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

IX/58/99
  z dnia 5 maja 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki numer 258/18, obręb Spalona   Dol.99.18.882
61. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

IX/59/99
  z dnia 5 maja 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki numer 422 i 423, obręb Spalona   Dol.99.18.796
60. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

IX/57/99
  z dnia 5 maja 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki numer 114, obręb Spalona   Dol.99.18.795
59. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

IX/56/99
  z dnia 5 maja 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki numer 68, obręb Spalona   Dol.99.18.794
58. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

IX/55/99
  z dnia 5 maja 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki numer 68/5, obręb Pątnów   Dol.99.18.881
57. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

IX/54/99
  z dnia 5 maja 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki numer 628/3,640/3,692/3,693/1, obręb Kunice   Dol.99.18.793
56. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

IX/53/99
  z dnia 5 maja 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki numer 521/1, 522, obręb Kunice   Dol.99.18.792
55. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

IX/52/99
  z dnia 5 maja 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki numer 486/1, obręb Kunice   Dol.99.18.791
54. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

IX/51/99
  z dnia 5 maja 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki numer 117/1, obręb Kunice   Dol.99.18.790
53. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

IX/50/99
  z dnia 5 maja 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki numer 6/1, 6/2, 6/4, 6/6, 10/1, 11/1, 12/3, 12/11, 13/10, 13/10, 13/12, 13/17, 13/26, 13/27, 13/32, 13/33, obręb Kunice   Dol.99.18.789
52. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

IX/49/99
  z dnia 5 maja 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki numer 176, obręb Jaskowice   Dol.99.18.788
51. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

IX/48/99
  z dnia 5 maja 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki numer 386/1, obręb Grzybiany   Dol.99.18.787
50. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

IX/47/99
  z dnia 5 maja 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki numer 416, 417, 420, 427, 429/1, obręb Grzybiany   Dol.99.18.786
49. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

IX/46/99
  z dnia 5 maja 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo ussługowej terenu działki numer 241/1, obręb Bieniowice   Dol.99.18.785
48. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

IX/45/99
  z dnia 5 maja 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ziałki numer 173/1, obręb Bieniowice   Dol.99.18.784
47. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

IX/44/99
  z dnia 5 maja 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy aktywnosci gospodarczej terenu działki numer 86, obręb Bieniowice   Dol.99.18.783
46. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXXIV/209/98
  z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki numer 760/28, obręb Kunice   Leg.98.6.58
45. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXIV/152/96
  z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki numer 174/9, obręb Jaskowice   Leg.96.75.577
44. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXIV/151/96
  z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki numer 95, obręb Jaskowice   Leg.96.75.576
43. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXIV/150/96
  z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki numer 396, obręb Grzybiany/Ziemnice   Leg.96.75.575
42. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXIV/149/96
  z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki numer 443, obręb Spalona   Leg.96.75.574
41. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXIV/148/96
  z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego projektowanej sieci wodociągowej awaryjnego zasilania w wodę Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy, obręb Grzybiany/Ziemnice   Leg.96.75.573
40. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXIV/147/96
  z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek numer 93/1, 93/2 i 94, obręb Szczytniki Małe   Leg.96.75.572
39. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXIV/146/96
  z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek numer 64 i 66, obręb Szczytniki Małe   Leg.96.75.571
38. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXIV/145/96
  z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek numer 667/144 i 652/143, obręb Szczytniki   Leg.96.75.570
37. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXIV/144/96
  z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki numer 424, obręb Szczytniki Duże   Leg.96.75.569
36. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXIV/143/96
  z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki numer 475/206, obręb Spalona   Leg.96.75.568
35. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXIV/142/96
  z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek numer 250/207 i 479/208, obręb Spalona   Leg.96.75.567
34. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXIV/141/96
  z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki numer 183/4 obręb Spalona   Leg.96.75.566
33. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXIV/140/96
  z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częsci działki numer 285/9 obręb Spalona   Leg.96.75.565
32. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXIV/139/96
  z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki numer 344/30 obręb Rosochata   Leg.96.75.564
31. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXIV/138/96
  z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek numer 219/1 obręb Rosochata   Leg.96.75.563
30. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXIV/137/96
  z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek numer 110 obręb Rosochata   Leg.96.75.562
29. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXIV/136/96
  z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek numer 263 i 264 obręb Rosochata   Leg.96.75.561
28. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXIV/135/96
  z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki numer 60 obręb Pątnów   Leg.96.75.560
27. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXIV/134a/96
  z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki numer 449/298 obręb Pątnów   Leg.96.75.559
26. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXIV/134/96
  z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki numer 236/283 obręb Miłogostowice   Leg.96.75.558
25. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXIV/133/96
  z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki numer 103/2 obręb Miłogostowice   Leg.96.75.557
24. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXIV/132/96
  z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki numer 164/1 obręb Miłogostowice   Leg.96.75.556
23. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXIV/131/96
  z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki numer 512 obręb Kunice   Leg.96.75.555
22. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXIV/130/96
  z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki numer 118/1 obręb Kunice   Leg.96.75.554
21. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXIV/129/96
  z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki numer 547 obręb Kunice   Leg.96.75.553
20. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXIV/128/96
  z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki numer 515 obręb Kunice   Leg.96.75.552
19. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXIV/127/96
  z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki numer 485/5 obręb Kunice   Leg.96.75.551
18. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXIV/126/96
  z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek numer 485/7 i 485/8 obręb Kunice   Leg.96.75.550
17. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXIV/125/96
  z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki numer 481/4 obręb Kunice   Leg.96.75.549
16. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXIV/124/96
  z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek numer 525/1, 525/2 obręb Kunice   Leg.96.75.548
15. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXIV/123/96
  z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki numer 257/3 obręb Kunice   Leg.96.75.547
14. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXIV/122/96
  z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki numer 57/1 obręb Jaskowice   Leg.96.75.546
13. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXIV/121/96
  z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częsci działki numer 110/1 obręb Grzybiany   Leg.96.75.545
12. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXIV/120/96
  z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częsci działek numer 87, 90/3 obręb Grzybiany   Leg.96.75.544
11. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXIV/119/96
  z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częsci działki numer 74 obręb Grzybiany   Leg.96.75.543
10. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXIV/118/96
  z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki numer 72 obręb Grzybiany   Leg.96.75.542
9. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXIV/117/96
  z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częsci działek numer 65 obręb Bieniowice   Leg.96.75.541
8. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXIV/116/96
  z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częsci działek numer 52 obręb Bieniowice   Leg.96.75.540
7. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XXIV/115/96
  z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częsci działek numer 46, 47 obręb Bieniowice   Leg.96.75.539
6. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XVI/81/95
  z dnia 10 listopada 1995r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Północnego Zespołu Mieszkaniowego we wsi Kunice [-> patrz: XXX/150/01 z dnia 11 maja 2001 r.]   Leg.95.20.152
5. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XVI/80/95
  z dnia 10 listopada 1995r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania zespołu zabudowy jednorodzinnych sRosochatas   Leg.95.20.151
4. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XV/72/95
  z dnia 26 wrzesnia 1995 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla domów jednrodzinnych "Ziemnice I" działek numer 520/3 i 581/1 obręb Grzybiany   Leg.95.18.140
3. Czytaj uchwałę...
VII/32/94
  z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kunice [-> patrz: XV/77/91 z dnia 7 listopada 1991 r.]   Leg.94.25.171
2. Czytaj uchwałę...
XXVI/126/93
  z dnia 24 maja 1993 r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kunice [-> patrz: XV/77/91 z dnia 7 listopada 1991 r.]   Leg.93.9.55
1. Czytaj uchwałę...
Zobacz załšcznik do uchwały...

XV/77/91
  z dnia 7 listopada 1991r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i wsi Kunice   Leg.91.22.145